maandag 28 maart 2016

I could lift you up..

.. I could show you what you want to see.

Vivian Maier

*
**
***
You could be my luck
Even if the sky is falling down
I know that we'll be safe and sound


***
**
*

dinsdag 22 maart 2016

Angst

Hallo terrorist, of vrijheidsstrijder, of jihadist, of hoe je jezelf ook wilt noemen,

Hallo, omdat een andere groet niet overbrengt wat ik voor je voel. Beste impliceert iets goeds, en geachte impliceert een achting. Laat het nu juist zijn dat mijn achting voor jou toch wel naar een dieptepunt is gedaald. Hallo dus, of hoi, maar dat klinkt weer meteen zo Nederlands.

Sinds kort ben ik mevrouw. Daarmee bedoel ik niet dat ik opeens volwassen ben geworden. Ik bedoel ook niet dat ik ben getrouwd. Ik bedoel dat ik sinds kort de mevrouw ben die leerlingen op een middelbare school Nederlands leert. Die mevrouw die leerlingen roepen als ze iets niet snappen. Ik kan me voorstellen dat mijn leerlingen mij morgen roepen, omdat ze heel veel niet snappen. Ik vraag me af wat ik moet antwoorden op al hun vragen. Want eigenlijk snap ik het zelf ook niet meer.

Ik snap dat je ongelukkig bent. Ontevreden. Onzeker. En ik snap dat al deze on-dingen jou boos maken. Machteloos. Je wilt zo veel. Je vindt zoveel. Je denkt zoveel. Je weet zoveel beter. Zou ik je eens iets vertellen? Ik ook.
Er is alleen één groot verschil.

Ik accepteer mijn machteloosheid met een opgeheven hoofd. Ik incasseer de klappen die ik elke dag ontvang. Alle teleurstellingen, alle tegenslagen, elk slecht nieuws. Dat doe ik als ik om me heen kijk en zie wat er mis is. Dat doe ik ook als ik even mijn ogen sluit en net doe alsof alles oké is. Dat betekent niet dat ik het ermee eens ben. Dat betekent dat ik begin bij mezelf. Dat ik mijn leven leef volgens de principes die belangrijk zijn voor mij, voor ond. Dat ik met respect omga met de mensen om me heen. Dat ik rekening houd met de mensen om mij heen. Dat ik voorzichtig omga met de aarde. Mijn waarden en normen kunnen in principe niet veel verschillen van die van jou.
Ik vind het niet erg als jij denkt dat jouw waarden en normen beter zijn dan die van mij. Zoals ik zei, ga ik met respect om met de mensen om mij heen. Dat betekent dat ik luister naar wat ze te zeggen hebben. Ook naar jou, als je met me zou praten. Met praten bedoel ik het uitwisselen van informatie. Dat jij iets zegt en dat ik luister. En dat ik iets zeg en dat jij luistert. Ik bedoel niet schreeuwen. Ik heb het niet over eisen. En wat jij deed vandaag, dat is al helemaal niet praten te noemen.

Jij ging vandaag een grens over. Mijn grens.  Je eigen grens. De grens van jouw God. De grens die jou mens maakt. De grens die vertelt waarin jij verschilt van mij. Jij besloot dat het niet mogelijk was om te praten. Jij besloot dat het niet langer mogelijk was om respect te hebben voor iemand. Jij besloot dat principes belangrijker waren dan mensen. Jij bent al zo lang aan het schreeuwen, dat jij vandaag besloot jezelf te overschreeuwen. Besef je wel dat jij al zo lang schreeuwt, dat de mogelijkheid om te praten al lang niet meer bestaat? Dat jij daardoor niet meer hoort wat je tegen jezelf te zeggen hebt? Dat jij daardoor bent vergeten wat jouw God jou te zeggen heeft?
Snap je echt niet dat wat jij deed vandaag hetzelfde is wat elke dag in talloze supermarkten gebeurt als peuterpubers met hun ouders boodschappen gaan doen en niet datgene krijgen wat ze willen hebben?

Het is mijn taak om kinderen te begeleiden in hun reis naar volwassenheid. Daarbij is taal, in mijn geval Nederlands, één van de belangrijkste onderdelen. Jezelf kunnen uitdrukken, kunnen praten en kunnen luisteren naar een ander is de basis waarop we als mensen onszelf kunnen zijn. De manier waarop we onze universele normen en waarden kunnen verwezenlijken. Het is niet mijn primaire intentie dat mijn leerlingen straks foutloos kunnen spellen, signaalwoorden kunnen benoemen of het naamwoordelijk gezegde in een zin kunnen vinden. Mijn leerlingen moeten kunnen omgaan met alle teleurstellingen die het leven hen schenkt. Dat ze weten hoe ze zelf, met kleine stapjes, een verschil kunnen maken voor henzelf en voor anderen.

Het is jammer dat jij nooit een mevrouw of een meneer in jouw leven hebt gehad die jou dit heeft kunnen leren. Dat jij kennelijk nooit verder bent gekomen dan jouw peuterpuberteit. Dat 'ik wil' voor jou het belangrijkste is geworden. Begin bij jezelf. Luister naar jouw God. Leef jouw leven volgens principes die voor jou belangrijk zijn. Ga met respect om met de mensen om je heen. Houd rekening met de mensen om je heen. Ga voorzichtig om met de aarde. Houd van God en God houdt van jou. Praat met mij. Luister naar mij. En ik luister naar jou.

Wellicht binnenkort met vriendelijke groet,

Mevrouw Everaarts