vrijdag 27 februari 2015

Fun-Fact Friday: PSA's

We kennen ze allemaal wel, de reclames van SIRE. Dit soort spotjes zijn niks nieuws, en niks Nederlands. Alleen waren ze in vroegere jaren misschien wat anders van stijl en boodschap.

De PSA's uit de jaren '50 en '60 uit de VS zijn vaak enorm grappig en ouderwets. Eén van de meest bekende is de Duck and Cover, speciaal gemaakt voor kinderen, om ze te leren hoe ze zich moesten beschermen tegen 'the bomb'. Heel ironisch om te zien dat verteld wordt dat de bom bomen en huizen omver kan blazen, maar dat je jezelf kunt beschermen door onder je bureau te gaan zitten, of desnoods een krant over je hoofd te leggen. Hoewel het leukste natuurlijk het liedje over The Turtle Named Burt.
The PSA's from the '50s and '60s from the US are so funny and old fashioned. One of the best known is Duck and Cover, specially made for children, to learn how to protect themselves against 'the bomb'. Very ironic to see how they tell you that the blast could damage houses and trees, but if you hide under your desk or even a newspaper, you'll be save. Though the song about The Turtle Named Burt actually is the best part. 

Ook leuk is het filmpje 'mind your manners', waarin je geleerd wordt om je netjes te gedragen en uit te drukken. Het 'Coughs and sneezes, spread diseased' filmpje, waarin iemand gelyncht wordt omdat hij niest zonder een zakdoek te gebruiken. Of het filmpje 'Beware of the rapist' uit de jaren '70, waarna je vervolgens volledig paranoïde het leven door gaat.
The Mind your manners film is also very good, in which they tell you the obvious ways to be polite and nice. The 'coughs and sneezes, spread diseases' video, in which someone is almost being lynched because he doesn't sneeze in his handkerchief, is also a lot of fun. Or what about the 'Beware of the rapist' one from the '70, which makes you paranoid as hell. 

Mijn favoriet is het filmpje 'Buying Food' uit de jaren '50, waarin alles wat zo overduidelijk is, aan je wordt uitgelegd. Jongens, water is nat en vuur is heet. Wist je dit nog niet? Kijk dan dit filmpje.
My very most favorite is the 'Buying Food' one, from the '50s, in which you're told all about the things that are really obvious. Boys and girls, water is wet and fire is hot. You didn't know that, maybe this one is for you. 


Moet je boodschappen doen, maak dan een boodschappenlijstje. Doe je dit niet, dan zul je je vast schuldig maken aan impuls-aankopen, en dat is bij wet verboden. Wat zijn impuls-aankopen precies? Dat is wanneer je vrouw te lui is om boodschappen te doen, je er vervolgens op uit stuurt met de mededeling: koop maar iets wat er goed uitziet, en je vervolgens thuis komt met oesters (want je wilde wel eens iets anders), taart (terwijl je dat helemaal niet lekker vindt) en een grote hoeveelheid vruchten die je nog nooit hebt gehad (want daar zitten vast vitaminen in).
Ben je dan aan het shoppen, koop vooral heel veel blikvoedsel, want dat is het enige wat er in de supermarkt te krijgen is. Mochten ze ook verse groenten en fruit hebben, en is je tijd niks waard, dan kun je ook zelf je groenten en fruit inmaken, dat is goedkoper.
If you should buy your groceries, make a shopping-list. If you don't, you might be guilty of impulse-buying, and that is a criminal offence. What is impulse-buying? It's when your wife (housewife!) is too lazy to do her own shopping, and she tells you to buy 'whatever looks good' and you come home with oysters (because you wanted something different), cake (while you don't even like it) and large quantities of fruit you've never had before (because he must have vitamins).
When you're shopping, make sure to buy a lot of canned goods, because that is about the only thing they're selling. If they also have fresh fruits and vegetables, and your time isn't worth anything, you can preserve them yourself as well, and save money. What fun!

Juist. Na het kijken van dit soort filmpjes voel ik me bijna net zo dom als het publiek waar deze filmpjes voor bedoeld zijn. Niet te lang doen dus.
Right. After watching these clips, I almost feel as stupid as the intended audience. So, don't watch to many of them. 

dinsdag 24 februari 2015

Winter

De winter is alweer bijna voorbij, de lente komt eraan. Is het je opgevallen dat we al die maanden geen bijen hebben kunnen zien :( De afgelopen twee weken hebben we wel een paar mooie dagen gehad, soms ook warm. Voor de solitaire bijtjes nog te koud en te vroeg om uit te komen, er is immers ook nog niet zoveel te eten te vinden. Heb je wel al een bij gezien, dan is dat een honingbij. Zij overleven immers de winter. De winter is voor bijen en imkers wel een hele spannende periode. Er is immers niks te eten en hoewel de bijen goede methodes hebben om met kou om te gaan, kunnen vocht en schommelende temperaturen toch veel schade aanrichten.


Aan het einde van de zomer worden de zogenaamde winterbijen geboren. Zij leven soms wel een half jaar, terwijl zomerbijen in het hoogseizoen niet ouder worden dan 6 weken. Winterbijen zijn beter bestand tegen kou en hebben een langere endeldarm. Ze worden uitgebroed bij lagere temperaturen dan de zomerbijen. Als de winterbijen eenmaal zijn uitgekomen stopt de koningin met het leggen van eitjes. Alles gaat in winterstand.

Bij temperaturen lager dan 10 graden komen de bijen helemaal niet meer buiten. Bij warmere temperaturen kunnen ze nog vliegen, opzoek naar nectar, water of om zich te ontlasten. Koudere temperaturen kunnen de bijen niet aan, ze zijn immers koudbloedige insecten. Ze hebben geen lichaamswarmte om zichzelf  warm te houden. Als een bij onderkoeld raakt, valt haar lichaam helemaal stil.

Bijen kunnen zichzelf wel warm houden door te blijven bewegen. Ze kunnen hun vleugelspieren bewegen, zonder dat de vleugels ook echt bewegen. Hierdoor kunnen ze een enorme warmte produceren, hitte zelfs. Ze gebruiken dit mechanisme ook als verdediging. Als een indringer binnen komt die immuun is voor hun steken, willen ze ook nog wel eens proberen om hem 'uit te koken'. In de winter wordt dit dus gebruikt ter verwarming van zichzelf.

Bij lage temperaturen gaan de bijen zo dicht mogelijk tegen elkaar aan zitten en ze bewegen dan hun vleugelspieren, dit heet een wintertros. In het midden zit natuurlijk de koningin. De tros verplaatst zich langzaam door de kast, langs de voorraad honing. Maar ook de tros zelf is altijd in beweging. De bijen rouleren hun plaats in de tros, van buiten naar binnen, zodat ze allemaal om de beurt het lekker warm hebben.

Als bijen niet naar buiten kunnen, kunnen ze zich ook niet ontlasten. Bijen zijn enorm netjes en houden hun nest altijd netjes schoon. Vandaar dat het voor de winterbijen handig is dat ze zo'n lange endeldarm hebben, zodat ze de ontlasting lange tijd kunnen opslaan. Als de temperatuur dan boven de 10 graden is komen ze wel allemaal zo snel mogelijk naar buiten om zich te ontlasten tijdens de zgn reinigingsvlucht. Ook beginnen de bijen dan met het schoonmaken van hun nest, door bijvoorbeeld dode bijen naar buiten te slepen. Dat is ongeveer wat nu aan het gebeuren is. Ook zullen ze meteen opzoek gaan naar bloemen. Crocussen en sneeuwklokjes vinden ze wel lekker. Maar, hoe warmer het is, hoe verder ze kunnen vliegen. Net 10 graden betekend dus lokaal shoppen. Wees dus niet verbaasd als je mooie bollen in de tuin hebt die niet door bijen worden bezocht: dat is gewoon te ver voor ze.

maandag 23 februari 2015

Musical Monday: Gossip

One more group that probably would cause blank stares it I'd mention them here in the Netherlands. Long live the Internet for bringing down (music) borders. :)

Gossip is one of those groups that plays up-tempo, raw, electric music that always seems to be able to lift my spirit.The band consists of three members: singer Beth Ditto, guitarist Brace Paine and drummer Kathy Mendonca. Last.fm describes their music as Post-Punk. I have no idea what that is supposed to mean. But, their music is electrifying, uptempo and a little weird with a good sense of humor. Just the way I like it.

Gossip - Pop Goes The World


vrijdag 20 februari 2015

Fun-Fact Friday: The Beauty Macrometer

Misschien heb je wel iets gehoord over de nieuwste, meest vreemde beauty-rage die op dit moment helemaal hip is: de tight-gap. Dit betekend eigenlijk dat je zulke dunne dijen hoort te hebben dat je een gat ziet. Je dijen mogen elkaar tegenwoordig niet meer raken. Als de denk dat dit soort dingen bij onze tijd horen, dan heb je ongelijk. Schoonheidsidealen zijn dan misschien veranderd door de tijd, er hebben altijd vreemde idealen en ideeën rondom schoonheid en perfectie gehangen.
Maybe you've heard of the newest, craziest beauty-rage that's going on nowadays, the tight-gap. Basically it means, you should have such skinny thighs, that you can see a gap, your thighs aren't allowed to meet anymore. If you think such things are a modern thing, you are very much mistaken. Beauty-standards have varied through time, but there have always been strange things surrounding beauty and perfection.In de jaren 1930 had de beroemde Max Factor Sr., je weet wel, die van de make-up, iets uitgevonden wat de "Beauty Macrometer" heette. Een gigantisch ding wat lijkt op een vogelkooi en wat over je hoofd geplaatst moest worden met een hele hoop stukken die je gezicht opemeten. Je kon wel 325 van dit soort stukjes verstellen.
In the 1930s the famous Max Factor, Sr., you know the one who produces make-up and such, invented something called the"Beauty Macrometer". A gigantic birdcage, placed over a persons head, with a whole lot of strips to measure all the features in your face. You were able to adjust 325 of these strips. Het hele idee van de Beauty Macrometer was dat je je gezicht kon opmeten om er zo achter te komen welke delen van je gezicht zo afgrijzelijk groot waren dat je ze wat moest camoufleren met make-up. En welke eigenschappen je gezicht mistte, zodat je die wat dikker aan kan zetten met make-up. Met andere woorden: alleen voor optimistische dames, die het wel aan kunnen dat een of andere man je verteld dat je neus te groot is en dat je ogen te ver van elkaar vandaan staan. 
The whole idea of the Beauty Macrometer was to measure your face and detect which parts of your body were disgustingly large, so they had to be toned down with make-up. Or which features you missed on out, so they had to be enhanced with make-up. In other words: only for optimistic gals, who can stand to have some man tell you that your nose is too large, and your eyes are to far apart. 
Max Factor wilde dat het ding gebruikt zou worden in de film-studio's van Hollywood (je weet wel, met die close-ups moet je er perfect uitzien) en in beauty salons. Maar uiteindelijk was er niemand die het ding echt wilde hebben. Misschien waren de dames in de jaren '30 toch niet zó optimistisch. Of misschien zag het apparaat er iets te veel  uit als een martelwerktuig. 
Max Factor wanted the item to be used in Hollywood film-studio's (you know, for those close-ups you have to look impeccable) and in beauty salons. Though no one actually really wanted the thing. Maybe the gals in the 1930s weren't so optimistic after all. Or maybe, the device looked to much like a torture apparatus. Even at a 2009 auction, no one really wanted to have the thing. And who can blame them?


Inspiration from: Miss Lindsay Lane.
Sources: Wikipedia,  Modern Mechanix


woensdag 18 februari 2015

Show 'n Tell: Unity

Mijn broertje is met grote regelmaat jarig (juist, eens per jaar). Twee jaar geleden kreeg hij gebreide sokken. Het jaar erop vroeg hij om nieuwe gebreide sokken, maar dan een week van te voren. Dus nu besloot ik maar op tijd te beginnen met een nieuw paar, en was drie weken te vroeg klaar
My brother celebrates his birthday regularly (right, once a year). Two years ago I gave him a pair of knitted socks. The year after he asked for a new pair of knitted socks, but he asked it only a week upfront. So this year I started on time, and finished three weeks early. Een tijdje geleden had ik van Mandy en Astrid een prachtig sokkenwolletje gekregen. Echt een wolletje voor mannen, wat best wel een zeldzaamheid is. Een wolletje met oranje. Nu had mijn broertje me niet zo lang geleden nog verteld dat oranje (nog steeds) zijn lievelingskleur is. Dus toen was 1 en 1 al snel 2.
A little while ago I got this beautiful sock-yarn from Mandy and Astrid. Yarn for men, which is a real rarity. Yarn with orange. And my brother told me not so long ago that orange was (still) his favorite color. So it all adds up. Normaal gesproken brei ik sokken met een kleurig wolletje gewoon rechttoe, rechtaan. Zo komen de kleuren en het kleurpatroon het beste tot zijn recht. En een brei-patroon op de sok, valt nu eenmaal weg in al dat soort kleurigheid. Maar ik vond de sok toch wat saai worden. Tijdens het breien bedacht ik toen een heel simpel patroon, om die sokken net een beetje wat extra's te geven.
Normally, I knit socks with a colorful yarn in a very plain stocking stitch. This way the colors are shown best. Plus, a pattern in the sock is usually overruled by the colors. But while knitting these socks, I found them a little to plain. So while knitting I thought of a little pattern to give these socks a little bit extra. Het patroon is hier gratis te downloaden.
The pattern is a free download over here. 


dinsdag 17 februari 2015

Show 'n Tell: 1-2, 1-2

Hij is eindelijk af, de CAL-deken van Red Heart, ja die ik vorig jaar rond deze tijd startte. Nee, hij is niet perfect. En nee, ik zou er voor geen goud nog een maken.  :(

Probleem nummer 1, was dat de lapjes allemaal een andere steekverhouding bleken te hebben. Alle lapjes hadden een opzet-ketting van 36 lossen en zouden dus allemaal even groot moeten worden, maar dat werden ze niet. Dus was het elke keer maar hopen dat ik de juiste haaknaald had voor het patroon. Hoewel ik zag dat anderen dit probleem ook hadden, stond niks over naalddiktes of steekverhoudingen in het patroon. Het enige advies van Red Heart was: dan pak je een andere haaknaald. Maar ja, als je voor de derde keer je lapje moet uithalen omdat je lapje wéér te groot of te klein is, tja, dan gaat de lol er wel vanaf.Probleem nummer 2, was dat mijn lapjes veel kleiner uitvielen dan de bedoeling was. Nu had ik daar op zich wel een beetje rekening mee gehouden, want ik had immers ander garen uitgekozen wat ook wat dunner was. Maar dat de lapjes zó klein zouden worden, daar had ik niet helemaal op gerekend. Nu had ik dus ondertussen bedacht dat ik ook wel een aantal blokjes erbij zou kunnen maken zodat de deken groter zou worden. En misschien een dikke rand eromheen. Nou, niet dus.Want daar kwam probleem nummer 3. Ik had op de goede gok een heel aantal bollen ingekocht. Mijn idee was: je kunt altijd bij halen. Ja, je zit wel met kleurbaden, maar zeker in zo'n deken kun je daar wel omheen. Een beetje handig de blokken naast elkaar positioneren en het valt niet op. Nu kwam ik dus op het punt dat ik garen moest bijhalen. Ik nam een label mee naar de winkel, kocht een aantal nieuwe bollen van dezelfde kleur en kwam er thuis achter dat de Zeeman kennelijk zulke grote verschillen heeft in de kleurbaden dat ik twee hele verschillende kleuren rood had. Mijn oude garen was een mooi donker rood, warm en sfeervol. Firebrick-rood. Het nieuwe garen was een fel, beetje kil rood. Brandweerauto rood. Niks mis mee hoor (zou rood nooit willen beledigen), maar zo totaal anders dat het niet te combineren viel. Dus bleef het bij de voorgeschreven 20 lapjes. En een smalle rand. Tja, jammer dan.
maandag 16 februari 2015

Musical Monday: 5x Loooooove

It's been valentine's day. I don't care enough about the day to care that today it's the 16th, but if you talk about music, there is little to talk about if you avoid talking about love at some point. I am not a big fan of the love songs. Mostly because loads of them are tearjerking, wristcutting-slow, which I obviously do not like so much. So let's see if we can come to 5 that are actually nice.


The Beach Boys - God Only Knows

Yes I know, I am getting predictable. I promise I won't put The Beach Boys in all of these lists. But, this song is actually one that I LOVE, even though it's very slow. It's not even a very Beach Boyisch song. But is it a very good song. And a lot of people seem to agree with me, because it was really high in the Radio 2 Top 2000 last year. :) Michael Jackson & Justin Timberlake - Love Never Felt So Good

I think Michael Jackson was the only one who was every really good at singing love songs. I don't know why exactly, but when you say love song, I think Michael. Maybe because he started to young doing so, and so true and good too. (it;s easy as 1-2-3, baby, you and me). Yet, if I have to choose, this one would be the best, because it's happy. And you know what, it should be. Because being in love isn't said. It makes you feel GOOD!Sam Sparrow - Black and Gold


I don't exactly remember where I got this song from, or Sam's entire album, but a while back I did this 30 day music challenge and I answered that this was my favorite love song. It sure is uptempo, and the lyrics are so sweet.  
Peggy Lee - Fever

This actually is one of my favorite songs. Period. And lucky for this list, it's a love song as well which makes this list better right away. This song one of those songs that keeps being sung, by various artists. Peggy's version is best known, and in turn it's her best known song as well. Other people who did this song are Elvis Presley, James Brown, Boney M, Michael Bublé and Beyoncé. 
Nina Simone - My Baby Just Cares For Me

Nina is always a good choice for any romantic evening. I think this is one of the most romantic ones. Apparently a Chanel no. 5 commercial made sure there was a Simone-renaissance, releasing the song as a single a little late. But it's a good video. And a good song, catchy, Jazzy. It is apparently a real jazz-standard. 


Are you in the mood now, for a festive second valentines? I mean, it's 2015, the year to do things right! :)
What is your favorite love song? Is it slow, so good for slowdancing? And is that why you love it? Or do you like to celebrate love like I do? vrijdag 6 februari 2015

Fun-Fact Friday: Mrs Winslows soothing syrupJe weet misschien wel dat er ooit een tijd was waarin artsen hun patienten voorschreven om te gaan roken. Er was ook een tijd waarin kinderen Mrs. Winslows soothing syrup kregen. 
You know, there was a time when doctors prescribed their patients cigarettes. There was also a time in which children were given Mrs. Winslows soothing syrup.

Mrs. Winslow was een verloskundige en zijn bestudeerde kleine kinderen en hun pijnen, zoals wanneer ze tandjes krijgen. Zij fabriceerde een middeltje waarvan kinderen rustiger werden. In 1844 gaf ze het recept aan haar schoonzoon, Jeremiah Curtis, die samen met zijn zakenpartner Benjamin A. Perkins (allebei apothekers) her middeltje maakten en verkochten. In 1849 kreeg het product een grote reclame campagne in kranten, receptenboeken, kalenders en het kreeg zelfs zijn eigen verzamelplaatjes. 
Mrs. Winslow was a midwife and she studied infants pains, such as when they are teething. She then mixed up some stuff to make these children more soothed and calm. In 1844 she gave the recipe to the son in law, Jeremiah Curtis, who then with his business partner Benjamin A. Perkins (both of them druggists) manufactured and sold the syrup. In fact, the product was widely marketed by 1849 with advertisements in papers, recipe books, calendars and even trade cards. Er werden miljoenen flesjes van verkocht per jaar. Tot in de jaren 1910 het product een nieuwe naam kreeg; de baby killer. In 1911 had een blad van de American Medical Association een blad uitgebracht getiteld 'Nostrums and Quakery" (wondermiddeltjes en kwakzalverij). In een sectie over baby-doders werd ook Mrs. Winslow's soothing syrup genoemd. Hoewel de publiekelijke opinie al snel volgde, duurde het nog tot de jaren '30 voordat het middeltje uit de handel werd gehaald. 
The product sold millions of bottles a year. Until, by the 1910s the product had picked up a new name: the Baby killer. In 1911 the American Medical Association put out an issue called 'Nostrums and Quakery" with a section called 'baby killers'. They obviously named Mrs Willows as well. However public opinion soon followed, the product was sold until the 1930s. 

Nu, wat zat er in dit syroopje? Weet je zeker dat je het wilt weten? Okee, Morfine sulfaat (jam morfine, als in het heroine achtige middeltje), sodium carbonaat, spiritis foeniculi (iets wat kennelijk alleen in de siroop voorkwam, maar waar wel zeker weten alcohol in zat) en aqua ammonia. 
Now, what was in this infamous syrup? Are you sure you want to know? Alright: morphine sulphate (yes, morphine, as in the heroin like substance), sodium carbonate, spirits foeniculi (yes, that is an alcohol), and aqua ammonia. 
maandag 2 februari 2015

Musical Monday: Caravan Palace

Have I told you lately that I love Electro Swing? Probably not enough. I love Electro Swing. One of the most known Electro Swing groups is Caravan Palace. Search for any mix, or playlist and there will be at least one song by Caravan Palace in there.

And with good reason, they're crazy skilled and their music sounds both old and new. It's jazzy, it swings, it certainly got groove. It is too bad they're not very much known in The Netherlands.The band is from Paris, France and become known by uploading some of their songs and demo's on YouTube. In 2006 and 2007 they toured through France and  released their first album Caravan Palace in 2008 where it peaked in the album charts in Switserland, Belgium and France. Their second single, Suzy is their best known song, maybe because of it's brilliant video or because of the happy tune.


Caravan Palace - Rock It For Me