dinsdag 13 januari 2015

Show 'n Tell: Bunny-body

Ik heb een broertje, met een interessante hobby. Hij is net als ik geïnteresseerd in dieren. Hij vind ze lief, daar niet van, maar hij vraagt zich meestal meer af hoe de beestjes er van binnen uit zien.
I have a brother with a rather interesting hobby. He likes animals, just like me. He finds them cute and such, so that isn't it, but he also usually asks himself how these animals look from the inside. 

Ik voelde me als kind altijd blind. Ik zag nooit het eekhoorntje wat van boom tot boom sprong, ik keek altijd precies de verkeerde kant op als iemand mij iets probeerde aan te wijzen, en ik was altijd te laat als er iets leuk gebeurde. Maar het was erger met hem erbij, want hij vond altijd van alles op de grond. Dode insecten, botjes, interessante stenen. Misschien omdat het mij niet zoveel kon schelen. Maar hij vond het geweldig. Hij nam het mee en bewaarde het op zijn kamer. Dankzij mamma gelukkig niet ergens in een oude schoenendoos, maar netjes tentoongesteld in kleine kastjes met glaasjes ervoor. Waar mijn kamer graag een bibliotheek wilde worden, streefde die van hem ernaar om een museum te zijn.
As I child I usually felt rather blind. I never saw that squirrel jumping from tree to tree, I always looked the wrong way when someone was pointing something out to me, and I was always to late when something fun happened. But it was worse when he was there. He always found things on the ground. Dead insects, bones, interesting stones. Maybe because I didn't care so much. But he loved it. He collected them and kept them in his room. Thanks to my mother these things didn't end up in an old shoe-box, but they were neatly displayed in glass cases. My room was a wannabe library, his aspired to be a museum.  Deze interesses heeft meneer nog steeds. En Lief besloot hem daarbij te helpen toen zijn ouders zich letterlijk afvroegen wat ze  met het gigantische konijn moesten doen wat Tijger die avond had geslacht maar nooit een hapje van had genomen. En dus werd bunny in de diepvries gelegd en een tijdje later in onze kofferbak naar het noorden vervoerd.
Mister still has these interests. Lief decided to help him when his parents asked themselves what they should do with the gigantic rabbit-kill Tijger brought home that night, but never really ate anything from. And so, bunny was kept in our freezer until we made another trip up north to deliver it. 

Mijn broertje leerde op internet een hoop. En hij leerde dat hij best een scalpel kon gebruiken. Dus dat vroeg hij maar voor Sinterklaas. Dus dat gaf ik hem dan maar. Samen met een kleine  surprise. Dit was het ene deel.
My brother learned a lot on the internet. One of the things he learned was it was best to use a scalpel. So he asked one for Christmas. So I gave it to him. Together with a little silliness. This was part one.  


Bij gebrek aan een goed patroon maakte ik het konijntje maar zelf, inclusief de organen, waarvoor ik dus 'vieze' plaatjes moest opzoeken op internet. Soms moet je wat over hebben voor je hobby...
Because of a lack of a good pattern I made this bunny myself, including the organs which made me look at a lot of dirty pictures. What you have to do for your hobby. 

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen