vrijdag 16 januari 2015

Fun-Fact Friday: Baby Cage

Ik ben gek op leuke geschiedenisfeitjes. Ze laten ons de kleine dingen zien waarin we verschillen van hoe de mensen toen leefden dachten en dingen deden. Dus ik denk dat deze nieuwe rubriek leuk wordt, voor mij om deze feitjes te zoeken en om aan jullie te delen.
I love fun facts about history. Showing little things which show difference in the way people lived, thought and did things. I think this will be a fun journey, both in me exploring new facts, and in sharing them with you. I hope I will manage to do this every friday, but bear with me. I solemnly swear I'll try.Voor de eerste keer eentje waar ik al een tijdje over nadenk. In 1922 leefde er een vrouw in Washington die Emma Read heette. En Emma vroeg zich af hoe ze de problemen kon oplossen die het grootbrengen van kleine kinderen in grote, drukke steden met zich meebracht. En ze vond zo'n oplossing: de baby kooi. Ja, een kooi. Voor je baby. Zodat je ze uit je raam kunt hangen. Zo zaten ze niet in de weg en o ja, ook handig, zo vingen ze nog wat zon en gezonde buitenlucht. Als ze geluk hadden dan. En als ze echt geluk hadden kochten pappa en mamma er ook het optionele dakje bij.
The first one is one that has had me wondering for some time now. In 1922 there was a woman named Emma Read who lived in Washington and wondered how to solve the problems of raising small children in crowded cities. And she came up with a wonderful solution; the baby cage. Yes, a cage, for your baby. So you could hang them outside of your window. They'd be out of the way and o yes, how convenient, they would spend time in the fresh air and sunshine. If they were lucky. And if they were really lucky, their parents bought the extra-option roof with it as well.


Het is niet helemaal duidelijk hoe populair deze kooien nu waren. Maar er waren vrouwenverenigingen die deze aan hun leden uitdeelden. En niet alleen in de steden in de VS, maar ook in Londen. En nog zo iets, de eerste foto is gemaakt in 1937, 14 jaar nadat mevrouw Read haar patent toegekend kreeg. In 1940 vonden de vrouwen van London de kooi niet meer zo veilig, je weet wel, door de oorlog enzo. En na de oorlog zijn ze nooit meer gebruikt. Wat jammer nou.
It is a little unsure how popular these cages were. But there were women's societies who handed out these cages. And not only in the large cities of the USA, but also in London. Also, the first picture is taken in 1937, which is 14 years after Miss Read got her patent awarded. The London women didn't think it save to use the cages in 1940, you know, with the war and such. And after the war, they never came back in fashion. Such a pitty. Please do pay attention to those very funny
puns the voice-over makes. 


Ja, natuurlijk. De babykooi ziet er belachelijk uit. Maar laten we niet vergeten om eventjes goed te kijken waar we het nu echt over hebben. De kooi was daadwerkelijk stevig en dus veilig. En ja, de meeste versies die verkocht waren, waren zonder dat dakje, en ja, dat zou betekenen dat de babies die dan in zo'n kooi zaten blootgesteld werden aan de elementen. Maar welke ouder zou dat doen? Je kunt je kind toch ook in de tuin leggen, blootgesteld aan alle elementen, maar dat doe je ook niet. Ok, ik kan me zo voorstellen, dat er misschien ooit eens wat moeders zijn geweest die hebben geroepen 'O jee, de baby!' op dezelfde manier als mijn moeder riep om de was die buiten hing als het begon te regenen. Maar dat zal vast alles zijn geweest.
Of course, the baby cage looks ridiculous, but let's not forget to take a look at the true nature of it. In fact, the structure was first and rather safe. And yes, the most sold version was the one without a roof, but let's be honest; yes, sure babies could be left there prone to the elements, but what parent would do that. You could leave your baby in the rain in a garden too, if you had one. But that doesn't happen, now does it? Alright, I can imagine there have been some times in which a mother screamed 'Oh my! The baby!' when it started to rain, just like my mother did when she was drying the laundry outside. But that surely must have been all.
Sources: The Daily Mail, History by Zim, Knowlegde Nuts.


1 opmerking: