woensdag 1 januari 2014

Doelen 2013, de eindstand


Het jaar zit erop, het spelletje is gespeeld. En, zelfs ondanks een gezondheidsdip de laatste drie maanden van het jaar, heb ik het nog best goed gedaan.
The year is over, the game has been played. And, even despide some healthproblems the last three months of the year, I did rather good.
Twee dagen geleden, doneerde ik al 32 euro aan Pink Ribbon. Waarom 32? Omdat ik toen echt dacht dat als ik het geld alvast overmaakte ik die laatste twee doelen (het 26-things project en naar de bios gaan) echt nog zou gaan doen. Niet dus.  Die 4 euro, komen er dus nog achteraan.
Two days ago, I already donated 32 euro's to Pink Ribbon. Why 32? Because I really thought that if I already gave money, I really would fufill these last two goals (the 26-things project and go to the cinema). I didn't. These last 4 euro's will come too, just a little later. 


1) 52 boeken lezen
read 52 books ->


2) Waarvan minstens 5 fictieve boeken in het Engels /
at teast 5 of these books have to be fiction written in English 10/5


3) Alle Harry Potter boeken nog maar eens lezen /
Read the Harry Potter series once more. 7/7


4) Zie 26 films, voor elke letter van het alfabet
See 26 movies, one for every letter of the alphabet

Lijst op IMDB Blogpost

5) In elk geval één van mijn drie mega-WIP's afmaken (de granny poef, granny zomerdeken of het geborduurde kussen).
Complete at least one of my mega-WIP's (the granny poof, the granny summerblanket of the embroidered pillow)


6) Met sneeuw naar de Ardennen gaan om te wandelen
Go to the Ardennes when there is snow, to take a walk

7) Met Lief een diorama (af)maken.
Make and finish a diorama with Lief


8) De deurposten schilderen
Paint the doorpost
s

9) In elk geval 5 schilderijen maken.
Make at least 5 paintings.


10) Een projecttasje naaien
Sew a projectbag


11) Zelf croissantjes maken van toerdeeg
Make croissants from scratch
->

12) Compost afhalen op de landelijke compostdag 23 maart
Get free compost during the national compostday march 23th
->

13) Alle beproefde recepten overschrijven op mijn receptenkaartjes van Jamie Oliver (maar natuurlijk wel alleen die recepten die niet in een kookboek staan dat ik in bezit heb)
Write down all tried and judged good recipes on my recipe-cards by Jamie Oliver (ofcourse only the ones that aren't in a cookbook I own)


14) Naar de kerstmarkt in Aken gaan
Visit the christmas fair in Achen


15) Een wandeling maken op de Veluwe
Take a walk on the Veluwe


16) Een plaatje aanvragen op de radio
Request a song on the radio


17) Zelf een patroon bedenken en opschrijven
Design and write down a pattern


18) Een Saint-Honoré taart bakken
Bake a Saint-Honoré cake
->

19) Naar een antiekmarkt gaan
Visit an antique market


20) De markt in Aubel bezoeken
Visit the market of Aubel


21) Een give-away houden.
Host a give-away


22) In mijn eentje met de trein een vreemde stad bezoeken
Visit an unknown town by train on my own


23) Een film in de bioscoop zien
See a movie in the theatre


24) Spontaan met de auto weggaan en ergens gaan picknicken.
Spontaniously drive somewhere to hold a picknick.


25) Pannenkoeken eten op de pannenkoekenboot
Eat pancakes on a pancakeboat


26) Een high tea doen
Have an high tea


27) Iets voor mezelf breien of haken (gewoon omdat het mooi is)
Knit or crochet something for myself (just because it's pretty).>>


28) Een knuffel-donatie doen voor het Poekie-project
Donate a softy to the Poekie-project (softies for children with cancer)

->

29) Een hele dag dat ik thuis ben, de computer niet aan doen
Don't turn on the computer for an entire day, while I'm at home.


30) Een 26-things project maken
Make a 26-things projec
t

31) Iets leuks gaan doen met mijn moeder
Do something fun with my mother.


32) 2 tentoonstellingen bezoeken
Visit 2 exhibitions


33) Babel een nieuw commando leren
Teach Babel a new command
->

34) Elke maand vanaf het zelfde punt een foto van mijn tuin maken
Make a picture from the same spot of my garden, every month.
5/12 ->


35) Lief op sigaretten-rantsoen zetten en dit het hele jaar volhouden
Put Lief on a cigarette-ration and follow this through the entire year


36) De zolder bij pap en mam helpen opruimen
Help mum and dad cleaning out the attic


37) De CD kast opruimen
Clean out the CD collection


38) Een dagje naar Monschau
Visit Monschau


39) Alle garantie bonnetjes opruimen en die nog geldig zijn inscannen (en dubbel opslaan)
Clean out the drawer with garantee-receipts, scan all those that are still valid (and save them at two computers)


40) Twee haak of breiprojecten maken met wol uit mijn voorraad, zonder er nog iets bij te hoeven kopen
Knit or crochet two projects with yarn from my stash, without having to buy something extra


41) Drie ami-droppings doen
Do three ami-droppings


42) Zuurdesem maken en er brood van bakken
Make sour dough and bake bread from it (>>)


43) De helft van alle gelezen boeken (of dat er nu meer of minder dan 52 zijn) moeten uit onze eigen boekenkast komen.
Half of all books read this year (weather it's more or less than 52) have to be from out own bookcollection. (25/50)


44) Met mijn schoonvader naar Luik gaan.
Visit Liege with my father in law.


45) Mijn Nerd Wars dissertation met succes afronden.
Finish my Nerd Wars dissertation succesfully. >>


46) Een donatie doen voor Svens sterrenmutsjes
Make a donation for Svens Sterrenmutsjes


47) De kinderboerderij om de hoek bezoeken
Visit the petting-zoo around the corner. >>


48) 5 Nederlandse films bekijken, los van doel nr. 4
See 5 Dutch movies, separate from goal nr. 4
->

49) Iets eten wat ik nog nooit heb gehad
Eat something I've never had before
-> 

50) Iets unieks kopen in een krinloopwinkel
Buy something unique at a thrift store

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen