maandag 5 augustus 2013

Musical Monday: 5x not so very nice

De meeste liedjes worden geïnspireerd door liefde. Liefdesliedjes te over (en dat meen ik serieus, wordt het niet eens tijd voor iets originelers?) Maar andere gevoelens worden ook wel eens vertolkt. Ook negatieve. Een klein lijstje van wel leuke liedjes, maar met een wat minder aardige tekst. In willekeurige volgorde.
Most songs are inspired by Love. Lovesongs are there in large numbers (too large, isn't it time for something a bit more original?) But sometimes, other feelings are being shared as well. Negative ones too. A little list of nice songs, but with no so nice lyrics. In no particular order.


Lily Allen - Fuck You (very much)
Het refrein van dit liedje is:
The chorus of this song is:
Fuck you, fuck you very, very much
'Cause we hate what you do
And we hate your whole crew
So please don't stay in touch
En bedankt, dus.
De rest van het liedje is wat correcter. Het blijkt namelijk dat het vooral gaat om mensen waar ik ook het liefst fuck you tegen zou zeggen. Ach ja, het blijft een liedje wat je niet zomaar even zou zingen, al blijft het maar in je hoofd zitten.
And thank you.
The rest of the song is a bit more correct. It seems to be going about people who I'd like to tell to go and F themselves. But still, it's a song you wouldn't sing out loud, even though it gets stuck in you head rather easily. 

Elvis Presley - Hound Dog

Ik heb me lange tijd niet gerealiseerd wat Elvis nu eigenlijk allemaal zingt in dit liedje. Laten we eens even kijken.
I haven't realized for a long time what Elvis was actually singing in this song. Let us take a look. 

You ain’t nothin’ but a hound dog
Cryin’ all the time (2x)
Well, you ain’t never caught a rabbit
And you ain’t no friend of mine

Juistem. Nu moet ik eerlijk zeggen, heel veel meer tekst zit er niet in dit liedje. Waarom Elvis nu zo geïrriteerd is weten we eigenlijk niet. Gewoon een liedje om je af te reageren dus.
Right. Now I have to admit, there is not a lot more to this song. So why Elvis is this irritated, we don't really know. Just a song to get it off your chest, I guess. Janet Jackson - Son Of A Gun (ft. Missy Elliot & P.Diddy)
Janet gebruikte voor dit nummer het zelfde refrein als Carly Simon's You're So Vain.
Janet used the same chorus as Carly Simon's You're So Vain.

You're so vain
You probably think this song is about you,
Don't you?
Don't you?

De rest van de tekst is verder helemaal niet nog een tikkeltje haatvoller gemaakt dan die al was. Ook de clip is niet mis.
The other parts of the song are new and a bit more hateful than it already was. The clip is also, rather, uhm... unnice. 
Kelis  - Caught Out There

Dit liedje staat beter bekend onder de tekst van het refrein, wat eigenlijk een herhaling is van het zinnetje:
This song is better known under the one phrase the chorus has to offer us: 

I hate you so much right now
Weer zo'n heerlijk: don't mess with this bitch-nummer, want het gaat over een relatie waarbij de man is vreemd gegaan. Heel aardig, draagt ze het lied op aan alle vrouwen waartegen gelogen is. Want ja, dat is nu echt iets, wat we allemaal kennen.
Once again a nice: don't mess with this bitch-song, because it's about the ending of a relationship because the man cheated on her. Very nice of her, she dedicated the song to all the women who have been lied to. Because, well, that's something we all know what it's like.
Kate Nash - Dickhead

Kate is een kei in het maken van niet zo aardige liedjes (bekijk ook eens Shit Song en Foundations). Het leuke aan dit nummer, is de 'zachtheid' waarmee de irritatie heel bedeesd wordt getoond.
Kate is a hero in making not so nice songs (see also Shit Song and Foundations). The nice thing about this song is the 'softness' with which she very timidly shows her irritation. 

So why you bein' a dickhead for?
Stop bein' a dickhead
Why you bein' a dickhead for?
You're just fuckin' up situationsGeen opmerkingen:

Een reactie plaatsen