maandag 20 mei 2013

Beesjes

Eén van de doelen voor dit jaar, was naar de kinderboerderij bij ons om de hoek te gaan. En stiekem ben ik daar nu alweer drie keer geweest.
One of my goals for this year, was to visit the petting zoo that's just around the corner. And I have to admit: I've been three times!

Excuse me for the bad quality pictures...


In april is er vlakbij een grote braderie en buurtfeest. Omdat we al de hele dag binnen hadden gezeten wilde ik daar even overheen lopen. De braderie was niet zo heel erg veel soeps, veel goedkope rotzooi. Maar de achteringang van de kinderboerderij was open, dus glipten we daar in, om de lammetjes en biggetjes te zien.
In april there is a fair and some kind of party in the next neighborhood. Because we'd spend all day inside I wanted to take a stroll and see the festivities. The fair really wasn't much, a lot of cheap crap. But the back-entrance of the petting zoo was open, so we went in to see the lambs and piglets. Niet veel later vertelde mijn tuinbuurvrouw dat er op de kinderboerderij een plantjesmarkt gehouden werd. Daar wilde ik wel eventjes heen. Ik kocht wat sla- en paprikaplantjes en maakte ook weer even een rondje over het terrein.
Not very long after, my garden-neighbor told me there was a little seedlings-fair at the pettingzoo that weekend. I wanted to visit, and I did buy some lettuce and some bell pepper plants. And of course I walked around the terrain as well. De week erna was het zouden de schapen geschoren worden. Ook dat wilde ik wil graag zien (voornamelijk omdat er waarschijnlijk ook mensen zouden zijn die spinnen demonstreerde). Van het scheren hebben we niet heel veel meegekregen. Wél stonden er nu meer schapen dan normaal in de stal, want ook de schapen die normaal gesproken aan natuurbeheer deden en dus verspreid over Maastricht mochten grazen, stonde nu in de stallen, te wachten tot ze geschoren mochten worden.
The week thereafter was when the sheep were about to be shaven. I also wanted to see that (mainly because there was a possibility there would be people to demonstrate how to spin). We didn't see much of the shaving. But there were a lot more sheep than usual in the stables, because also all the sheep that graze all over Maastricht were there, waiting for their wool to be taken. We hebben ons dus al een paar keer vermaakt met lieve, leuke, eigenwijze, nieuwsgierige en soms koppige schapen. Ik heb mijn hart verpand aan een wees-kalfje. We smolten bij het zien van twee pasgeboren Angora-geitjes. We aaiden speelse biggetjes. En drie keer per minuut had ik een nieuw lievelingsdier.
So, a few times we've been having fun with sweet, cute, perky, curious and somemtimes stubborn sheep. I had my heart stolen by an orphaned calf. We melted by the sight of two newborn Angora-goats. We petted some playful piglets. And three times a minute I had a new favorite animal. Kortom: kinderboerderijen zijn LEUK. Waarom ik er nog niet eerder ben geweest is me een raadsel. Wanneer zullen we nog een keer?
In short: petting zoo's are FUN. Why I haven't visited before is a mystery to me too. When are we going again?


Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen