vrijdag 1 maart 2013

Work in progress: Middernachters deken

Oké, ik geef het toe. Ik ben misschien een beetje obsessed. Maar het idee was een heel natuurlijk verloop van gedachten en ideeën (en dan mag het).
Het zat zo.
Nerd Wars keurt ook één enkel granny blokje goed als opdracht. En voor de discovery-uitdaging was de opdracht om iets te maken wat een simpele machine voorstelde (er zijn er 6). Een wiel met as is één zo'n simpele machine. En als Steampunk liefhebber die net Leviathan uit, had bracht me dat op het idee om een tandwiel-granny te maken.
Alright, I admit it. Maybe I am a bit obsessed. But the idea grew naturally (so I am allowed). 
It went like this.
Nerd Wars allows you to submit a single granny square. And for the discovery challenge they wanted us to make something representing a simple machine (there are 6). A wheel and axle is one of those simple machines. And as a steampunk lover, who just finished reading Leviathan, it brought me to crocheting a gear granny square.


Die was af. En die werd ingeleverd. En ik kreeg er punten voor.
Maar dan? Er ligt naast me, een ontzettend leuke granny. Wat zou ik er verder mee doen? Een kussen? Een deken?
I was finished. It was submitted. And it was scored.
But then? Right next to me is a lovely granny. But what to do with it? A pillow cover? A blanket?


Daarna kwam het idee om een 2013 boekendeken te maken. Een granny voor elk gelezen boek.
Then the idea hatched to make a 2013 bookblanket. A granny for every book I'd read. 

Leuk.
Nice.

En dan? Hoe gaan we dat doen?
Niet dus, was mijn conclusie. Want granny's kan je alleen rond, of vierkant, of eventueel een zeshoek oid maken. Maar wat nu als je een draak wil maken? Of een hondje?
And than? How are we going to do this?
Not, was my conclusion. Because granny's need to be round, or square, or maybe a hexagon or something. But what if I wanted a dragon? Or a dog?


Een blokje, een afbeelding is makkelijker gemaakt door te breien. En dus werd het plan verandert. Breien werd het.
Maar misschien toch maar niet voor alle 2013 boeken. Voor sommige boeken is een symbool makkelijk gevonden. Harry Potter heeft prachtige huistekens. Voor Lord of the Rings is er veel materiaal beschikbaar. Maar een initiatieroman? Een thriller?
Fantasy zou makkelijker zijn. En dus werd het een fantasy deken.
A square, an image is made more easily when knitted. And thus the plan changed. Knitting it would be.
But maybe not all 2013 books. For some books it is easy enough to find a symbol. Harry Potter has beautiful signs for it's houses. And from Lord of the Rings there is a lot of material to be found. But for an initiation novel? A thriller?
Fantasy would be a lot more easy. And thus, a fantasy blanket it would be.


Ik zat een hele dag achter de computer. En werd steeds somberder.
Welke boeken zou ik gebruiken? En welke afbeeldingen horen daar bij? Het liefst niet te ingewikkeld. En al helemaal niet met al te veel kleuren.
I spend a whole day behind the computer. And got more depressed over time.
What books to use? What images go with them? They should not be to difficult. And with not to many colors.


Misschien moest ik het maar helemaal niet doen.
Maybe I shouldn't do it after all.

Tot ik een prachtig plaatje vond.
Until I stumbled upon a beautiful image.

afbeelding van www.scottwesterfeld.com

 Tekens van alle vijf de middernachters en hun krachten. Meteen kreeg ik weer ideeën. Deze tekens, samen met runen, duisterlingen in hun dierlijke en fabelachtige vormen, een grote maan, dát moest een deken worden. En dat wordt het dus.
Signs for all five midnighters and their powers. Right away I got now ideas. These symbols, together with runes, darklings in their animal forms, a large moon, that would be the blanket. And this it would be. 

Inmiddels staat het plan op papier. De deken wordt groot, ambitieus (onrealistisch?) 200 bij 200 cm. Grofweg 7 bij 7 blokken, maar niet alle blokken worden even groot.
Het garen (een beginnetje dan)  is besteld en inmiddels binnen: Drops Safran. 100% Egyptische katoen, voor op naald 3,5 (ik gebruikt naald 4).
The plan is on paper now. It's going to be a large, ambitious (unrealistic?) 200 by 200 cm blanket. About 7 by 7 squares, though not all blocks will be the same size.
The yarn (a start) has been ordered and arrived: Drops Safran. 100% Egyptian cotton, for needle 3,5mm (I'll be using 4mm). 


Het eerste teken is door een samenwerking tussen Lief, mij en photoshop inmiddels omgetoverd tot een patroon (iets uitgerekt omdat breien een 5:7 verhouding heeft, en dus geen precies vierkante blokjes maakt).
The first symbol has been converted in a collaboration between Lief, me and Photoshop, into a knitting pattern (a little stretched out, because knitting has a 5:7 ratio and thus doesn't make exactly square stitches). 


Ik ben inmiddels aan de gang. Maar ik laat het resultaat pas zien als dit blok af is. Daarna gaan we eens beginnen met een leuke duisterling.
I've started. I'll show once the square is finished. And then we'll start with a nice darkling. 

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen