zondag 24 maart 2013

WIP: Corset

Ik had bij mijn doelen gezet dat ik mijn Nerd Wars dissertation af wilde maken. En ik heb ook beloofd op dit blogje dat ik de plannen voor die dissertation nog even zou laten zien. Maar dat ben ik stiekem een beetje vergeten. Dus hier alsnog: het plan (en een beetje uitleg).
I had set a goal to finish my Nerd Wars dissertation. And I also made a promise in a blog to show the plans for my dissertation. But I kindda forgot. So here it is (including some explanation). 

Naast de maandelijkse challenges is de dissertation een heel persoonlijke, lange termijn challenge. Je daagt jezelf uit om iets grootst af te maken waar je de gehele drie maanden van Nerd Wars mee bezig bent. Je kiest daarbij zelf één van de vijf categorieën en natuurlijk een link naar je eigen team. Je dissertation moet een voorstel hebben, waarbij je laat zien wat je gaat doen, waarom dat voor jou iets is waar je drie maanden over gaat doen,en in welke categorie dat past. Dit voorstel moet eerst goedgekeurd worden. Vanaf 22 maart tot de 28ste heb je de tijd om te laten zien dat je op of over de helft bent, voor halve punten. En voor 28 april moet het af zijn, voor volledige punten.
Apart from the monthly challenges, the dissertation is a very personal, long-term challenge. You challenge yourself to finish something big, that will cover all three months of Nerd Wars. You choose one of the five categories and make a link back to your own team. Your dissertation needs a proposal, in which you show what you'll do, why this will take you three months and in which category this will fit. The proposal needs to be accepted first. From march 22 till march 28th you get to check in to show if you're over your halfway point, for half points. And before april 28th it needs to be finished, for full points. 

Mijn uitdaging was om eens een echt, groot kledingstuk te maken en daarbij kwam ik op de Corset-tanktop. Ik kocht daarvoor zes bolletjes Lana Grossa classico, en maakte netjes een proeflapje.
My challenge is to make a real, big, piece of clothing. I came across the Corset-tanktop. I bought six skeins of Lana Grossa classico and made a swatch. Ik koos als categorie Encyclopedia en vertelde wat over de ontwikkeling van het corset. Een link naar mijn eigen team maakte ik door de Edelsteen trilogie te gebruiken van Kerstin Gier, waarin het hoofdpersonage tijdreist. Om in een tijd te passen wordt ze telkens in kleding gestoken, welke gewoon is in de tijd waar ze heen gaat. Het corset is er één van. Gelukkig voor haar heeft de kleedster moderne technieken tot haar beschikking, waardoor ze niet meer zo vervelend zitten en ze normaal kan ademen.
As a category I chose Encyclopedia and told something about the corset. A link back to my own team I used the Ruby red series by Kerstin Gier. 

Hier is een deel van mijn voorstel:
Here is a part from my proposal. 

Category: Encyclopedia.
A corset is a clothing garment used by women and men to change their posture.
The corset has a long tradition, changing according to the latest fashion standards. The corset was introduced by Catherine Di Medici into France in the 1500, where it gained popularity quickly. At this time the corset was of a tube-like shape, pressing against the chest so the boobs would pop out at the top. Especially during the Elizabethan era, corsets were enhanced with hard materials, such as wood or bones, to make it extra stiff.
In the 18th century the look of the corset changed to a V-shape. This shape would enhance the difference between the stiff and slim torso and the heavy, full skirts below. Also, the corset was used to shape and enhance the breasts. The corsets were stiff, making it impossible to bend the back, though not uncomfortable.
This changed when the hour-glass shape corset came into fashion, during the Victorian Era in the 19th century. At first, this posture was created using fake shoulder and hip-pieces to exaggerate these parts of the body. The narrow wast-line was merely the shape of the corset itself. Yet, when these fake shoulderpieces were no longer in fashion, the tight-lacing was all it, narrowing the waistline itself and actually changing the posture and shape of the body itself.
During the late part of the 19th century tightlacing was already on it’s return. Doctors mentioned the health risks (though not all mentioned risks at that time, were actually caused by the corset-such as hysteria) and tight-lacing became something only for very vain women. Also, women got more involved in outdoor activities, which made them want to wear something more comfortable and less stiff.
During the first few years of the 1900s the straight-front corset was a thing. It held the front of the torso straight, causing the hips and ass jut out in the back. Not long after, in 1908, the corset lost it’s popularity as means to change the silhouette, especially around the waste. It were the hips now, that needed to be slimmed. A corset wasn’t the right means for this. The invention of rubberized elastics made the girdle replace the place of the corset. The corset lost more popularity during WWI, when in U.S. War Industries asked women to stop buying corsets, in order to save up metal for the war industries.
Since then, the corset hasn’t had it’s previous popularity.

Team tie-in: In Kerstin Gier’s trilogy Girl About Time, the main character Gwen discovers that she has the age-old time travelers gen that’s been in her family for ages. Despite everyone assuming her niece has this gene. Now she’s unprepared for all that’s about to come. She becomes a part of a super secret society, has to take extra history lessons, learns how to dance and converse in the 17th, 18th and 19th centuries and travels every day to a different time. There she has to meet her ancestors and other people from the past. Part of her time-travels is dressing up, to meet up to the fashion standards of the time she’ll go to, to make sure she won’t fall out of place or look really weird. A corset is almost always part of these dress-ups, though her dress maker uses modern-day techniques to make the corsets fit as comfortable as possible.Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen