woensdag 31 oktober 2012

De Heksenhand

Happy Halloween!!

Halloween is niet echt een Nederlands feest. Maar de halloweense sferen beginnen steeds meer bij ons door te dringen. En dat is niet helemaal zonder reden. Ikzelf ben niet zo van het griezelen op zich, maar er zijn een aantal halloweense elementen die ik wel leuk vind. Films bijvoorbeeld, zoals The Corpse Bride of Nightmare Before Christmas (die zowel bij halloween als bij kerst mag). Ik ben gek op heksen en hocus pocus. En niet te vergeten is halloween een prima excuus om pompoenen te verorberen en de schil om te toveren tot gezellige lampionnetjes.
Halloween isn't very much a Dutch celebration. But the halloween spheres seem to be winning the hearts of the Dutch people. And that isn't without reason. I, myself, don't like big scary things, but there are a few aspects of halloween that I rather like. Movies, for instance, such as The Corpse Bride or Nightmare Before Christmas (which is both a halloween and a christmas movie). I love witches and all sorts of hocus pocus. And don't forget that halloween gives us a great excuse to eat anything with pumpkin and to make them into pumpkin-lights. Er is een prentenboek dat ik erg goed bij dit thema vind passen: De Heksenhand van Peter Utton. Dit boek kwam bij ons thuis ooit uit de bieb, werd stukgelezen en uiteindelijk vroeg en kreeg ik het voor mijn verjaardag. In het verhaal vraagt een jongetje aan zijn vader wat dat toch is, dat daar aan het prikbord hangt. Daarop verteld zijn vader dat het een heksenhand is, afgehakt van een heks die op een avond het huis binnen drong en het jongetje en zijn broertje wilde meenemen. Maar, zo blijkt op het einde, misschien verteld de vader toch niet helemaal de waarheid. Het boek is geweldig spannend voor kinderen en enorm humoristisch voor voorlezende ouders of volwassen lezers die het verhaal kunnen relativeren.
There is a picturebook that I think suits this theme very well: The Witch's hand by Peter Utton. This book came into our house from the library, was read over and over again until I got it for my birthday one day. In this story a boy asks his father what that thing is, up upon his wall. His father says it's the hand of a witch, and tells the story about a few nights ago, a witch came into the house and wanted to take the boy and his little brother away. But, in the end, maybe the father isn't telling the actual truth. It's a very exiting story for children and has very much humor for grown ups who are able to put the story in it's perspective. 

Een kleine impressie
'Wat doe je toch? Je maakt de jongens wakker!' roep mamma om de hoek van de deur.
'Vlug!' hijgde ik. 'Het zwaard! Pak het zwaard!'
'Welk zwaard bedoel je?' vroeg mamma.
'Het heksenzwaard natuurlijk! Uit de gangkast!' (pagina nummering ontbreekt.)


A small impression (a lose translation by me, from a translation into Dutch).
'What are you doing? You're waking up the boys!' Mum asked from behind the door.
'Quick!' I gasped. 'The sword! Get the sword!'
'What sword do you mean?' mum asked.
'The witch-sword ofcourse! From the closet!' (no page numbers)


Dit boek heeft sindsdien altijd een plekje gehad in mijn boekenkast, zelfs terwijl vele andere jeugdboeken na verloop van tijd in dozen op de zolder verdwenen. En af en toe dan lees ik het nog eens, met een glimlach op mijn gezicht. En af en toe, ontsnapt me een grinnik.
This book has always has a place in my bookcase, even when other childrens books moved into boxes in the attic. Once in a while I still read it, with a smile on my face. And sometimes, while chuckling secretly. 


Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen