vrijdag 12 oktober 2012

Blog tip II

Nog maar eens een tipje. Ik ken deze blog/website via een andere blog maar ik weet echt niet meer van wie, dus voel je als je blieft niet gepasseerd.
A suggestion once more. I know this blog/website from another blog but I honestly don't remember which one, so please don't feel offended or something. 

Oh I see Red is de blog van de Maleisische Hong, beter bekend als Red. Ze maakt kunstwerken, voornamelijk portretten met onconventionele materialen en methoden. Ze post niet heel erg vaak, maar dat is natuurlijk ook niet zo gek, haar kunstwerken vergen nogal wat tijd in het bedenken en in het uitvoeren. Daarnaast werkt ze als architect, dus ik denk dat ze alles in haar vrijetijd doet. Haar laatste toevoeging is een duif gemaakt van ingescande en daarna weer uitgeprinte veren. Een project dat ze voor HP maakte en waarbij ze de opdracht kreeg om iets te maken met hun nieuwste model printer en slechts één cartridge. Eerder maakte ze bijvoorbeeld een portret van Adele door het laten uitlopen van kaarsen en een portret van Facebook frontman Mark Zuckerberg door het uitsnijden van reepjes papier uit de bladzijden van boeken. Tegenwoordig woont ze in Shanghai en omdat ze zich graag verdiept in de Chinese cultuur van haar voorvaderen maakt ze ook vaak portretten van (voor ons onbekende) Chinese bekendheden. Eerder deed ze kleinere straatprojecten. Ga zeker eens kijken. Ik vind haar geweldig.
Oh I see Red is the blog from Malaysian artist Hong, better known as Red. She makes art pieces, mostly portraits with unconverntional materials and using unconventional methods. She doesn't post very often, probably because these projects take a lot of time, though she actually is an architect, I think she had to do them in her spare time. Her last post is an image of a dove made with scanned and then printed images of feathers. This project was made for HP by using their latest model printer and only one cartridge. Before she's made a portrait of Adele by letting candles run and a portrait of Facebook frontman Mark Zuckerberg by cutting pieces out of the pages of some books. She lives in Shanghai and is trying to learn more and more about the Chinese culture, which is part of her roots. So she makes images of (for us mostly unknown) Chinese celebs. Before she also did little streetprojects. Do take a look, I think she's great. 


Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen