maandag 3 september 2012

Musical Monday: Falco

Ik luister graag naar de radio. Als ik kook (op vrijdagavond mijn bakavondje met 'het platenpaleis'), als ik de krantjes gooi, en soms gewoon tussendoor. Ik luister dan altijd naar Radio 2, en vanaf vorige vrijdag tot de komende vrijdag is het 8 x 80. In deze periode staan de jaren '80 centraal. Voornamelijk de muziek natuurlijk en dat inspireerde mij om een echte tachtiger deze week centraal te zetten. En dan bedoel ik dus niet zo iemand die ook in de jaren '70 al hitjes had. Of iemand die ook in de jaren '90 gewoon vrolijk door ging. Een echte tachtiger. En dat blijkt nog best moeilijk. Maar uiteindelijk koos ik voor Falco.
I like to listen to the radio. When I'm cooking (on friday evenings my bake-evening with 'het platenpaleis'), when I'm delivering the paper, or sometimes just because. I always listen to Radio 2 and since last friday 'till the next friday they have 8x 80. During this periode the '80s are their theme. Mostly music ofcourse. And this inspired me to dedicate this Musical Monday to a real 80s person. And I don't mean someone that started out in the '70s. Or someone that just continued during the '90s. Someone that's had it's decade of fame during the '80s. And that is kindda difficult. But I finally chose Falco. 
Falco werd in Wenen geboren en kreeg de naam Johan (Hans) Hölzel. Hij studeerde in Wenen aan het conservatorium, maar dat was maar voor één semester. Daarna stopte hij om een carriere in de muziek op te starten (en wie heeft daarvoor een opleiding nodig?). Dat deed hij eerst in West-Berlijn in een jazz-bandje, maar algauw keerde hij weer terug naar Wenen, waar hij de naam Falco aannam en zich aansloot bij diverse bandjes. In 1982 had hij zijn eerste hit (solo) met Des kommissar. Het was in vele landen een nummer 1 hit, behalve in de VS, waar voornamelijk het feit dat het lied in het Duits werd gezongen een obstakel bleek te zijn. Zijn tweede album was echter niet zo heel succesvol, behalve in Oostenrijk en Duitsland. Hierdoor begon Falco met het experimenteren met liedjes (deels) in het Engels. Het resultaat was de hit Rock me Amadeus uit 1986 dat ook in de VS en in de UK een nummer 1 hit werd. Het is zelfs tot op heden het enige Duitstalige nummer dat ooit in de VS op nummer 1 stond.  Het nummer stond ook hoog in de R&B/Hip-hop lijsten, iets wat vrij ongewoon was in die tijd voor een blanke zanger/rapper en al helemaal voor eentje uit Europa afkomstig. Ook het album Falco 3 deed het erg goed.
Falco was born in Vienna and was given the name Johan (Hans) Hölzel. He studied at the Vienna Music Conservatory, but only for one semester. Then he stopped to persue a musical carreer (and who needs a good education for that?). He started off in West-Berlin in a jazz-band, but soon he returned to Vienna where he adopted the name Falco and joined several bands. In 1982 he had his first (solo) hit with Der Kommissar. This song was a number one hit in many countries, apart from the USA, where the German lyrics appeared to be a problem. When his second album wasn't a succes either (apart from Austria and Germany) he started experimenting with English in his lyrics. The result was the hit Rock me Amadeus, from 1986, which was a huge hit, also in the USA and UK. Until now it's the only German sung song that's been a numer 1 hit in the USA. The song also got a very high position at the R&B/hip-hop charts, something rather unique during that time for a white person, especially one from Europe. Also the album this single was from, Falco 3, did very well in the charts. 
Het meest bekende liedje is denk ik Jeanny, ook dit nummer zorgde voor een nummer 1 hit notering door heel Europa, hoewel het in Duitsland en Nederland vrij controversieel was, aangezien het nummer wordt gezongen vanuit de ogen van een verkrachter en mogelijk moordenaar. Vele radiostations en DJ's weigerden het nummer te draaien. In de VS werd het in het geheel genegeerd. Na dit nummer had Falco nog wel wat hitjes, maar eigenlijk stelde het niet zoveel meer voor. In 1992 had hij nog een kleine comeback met het nummer Titanic (sinks in panic). In 1998 overleed Falco, net geen 41 jaar oud, tijdens een buscrash in de Dominicaanse Republiek. Hij was destijds bezig met een comeback, maar die is er dus nooit meer van gekomen.
Most known song is Jeanny, this song also gave Falco a number 1 hit across Europe, though it was rather controversial in Germany and The Netherlands, because the song is sung from the point of view of a rapist and possible murderer. Many radiostations and DJ's didn't play the song. The song was ignored in the USA. After this song Falco had some minor hits. In 1992 he had a comeback with the song Titanic (sinks in panic). In 1998 he died during a buscrash in the Dominican republic. He was not yet 41 years old. During that time he was preparing a comeback, which never happened. 


Rock me Amadeus


Jeanny was mijn eerste kennismaking met Falco. (Nee, niet in de jaren '80) en ondanks met grote afkeer van Duits (zeker destijds als puber met hele slechte cijfers voor het vak Duits) was ik meteen helemaal weg van het nummer. De tekst en de clip, controversieel als die moge zijn, laten een heel sinistere kant van de maatschappij zien die mij nog steeds intrigeert (zolang ik die op afstand kan bekijken). Alle liedjes van Falco zijn een beetje raar. En daar houd ik wel van, dus vandaar dat jullie er vandaag ook van mogen genieten.
Jeanny was the first song I heard from Falco. (No, not during the '80s) and despite my huge dislike of the German language (especially during that period as a teen, with very low grades for my German lessons) I loved the song right away. The lyrics and the video, as controversial as it may be, show a very dark side of our society that intigues me today (as long as I can view it from a distance). All songs by Falco are a bit odd, and I like that, so you can enjoy this to today.


Falco, Der Kommissar


All info and images from: www.last.fm

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen