vrijdag 3 augustus 2012

UK writers

Het is bijna net zo onmogelijk om maar één schrijver te noemen waar je aan denkt als je het hebt over Engelse literatuur, als om een artiest te noemen wanneer het gaat over Engelse muziek. Maar twee van mijn favoriete schrijvers zijn Engels en dus wil ik hier een top 3 laten zien, in willekeurige volgorde, want maar drie kiezen was al moeilijk genoeg.
It's almost as impossible to name just one writer you'd think of when talking about English literature, as it is to name an artist when talking about English music. But my two favorite writers of all time are both from England and so I'd like to present you a top 3, in random order because chosing the best three has been difficult enough.

"The wise speak only of what they know"
J.R.R. Tolkien is sinds lange tijd een van mijn favorieten. Ik vind zijn Midden Aarde betoverend. Zijn filosofieën, mythologieën en geschiedenissen zijn fascinerend. Ik heb ongeveer de complete werken van Tolkien gelezen, hoewel er nog wat uitebreidere versies bestaan van wat ook in De Silmarilion en De nagelaten vertellingen staat, maar die heb ik nog niet gelezen. Sommige van deze delen staan wel al een tijdje onze kast mooi te maken.
De meesten kennen Tolkien alleen van In de ban van de ring en de proloog De Hobbit. Maar hij heeft veel meer geschreven. Veel minder bekend zijn zijn verhalen en sprookjes (voor kinderen) zoals Roverandom, Broer Gilles van Ham en Brieven van de kerstman. Mijn meest favoriete boek van Tolkien is Kinderen van Hurin dat een paar jaar geleden is verschenen. Hierin lezen we het tragische verhaal van Hurin's zoon Turin, welke verdoemd is tot een ongelukkig leven door een vloek van Morgoth, die zijn vader, Hurin dus, gevangen houdt.
J.R.R. Tolkien has been a favorite of mine for a long time. I find his Middle Earth enchanting. It's philosophies, mythologies and histories are fascinating. I've read almost the complete works of this man, though there have been more comprehensive versions of his unfinished tales in English versions only, that I have not yet read. Though some of them have been decorating our bookshelves for some time now.
Most people only know Tolkien by The Lord of the Rings and the prequel The Hobbit. But he's written a lot more. Less known are his stories and farytales for children like Roverandom, Farmer Gilles of Ham and Letters from Father Christmas. Personally, my favorite book is Children of Hurin. This one has been published only a few years ago and is about the tragic live of Hurin's son Turin who's been cursed by his fathers capturer Morgoth. 

"All that I desire to point out is the
general principle that Life imitates Art
far more than Art imitates Life."
Oscar Wilde is de auteur van Het Portret van Dorian Gray een boek dat mij echt heeft overdondert en wat zeker ergens in de top van mijn favoriete boeken staat. Dit boek gaat over Dorian Gray, een jongeman die er een nogal wild leven op nahoudt, vol met zonden, zonder dat dit op zijn uiterlijk te zien is. Ook wordt hij uiterlijk niet ouder. Op zolder houdt hij een schilderij geheim dat, in tegenstelling tot de echte hij, wel zijn echte zelf laat zien.
Ik moet toegeven dat ik verder nog geen enkele van Wilde's werken heb gelezen. (Dorian Gray is zijn enige roman). Maar ik heb wel een film gezien, gebaseerd op Het belang van Ernst. Zijn levensloop is bijna net zo fascinerend als zijn werken. Voor een deel wordt dit beschreven in de Nederlandse Een Groene Bloem trilogie van Floortje Zwigtman. Vooral in het tweede deel komt het proces van Wilde tegen Lord Queensberry aanbod, waarin Wilde Queensberry aanklaagt voor lastering omdat deze hem voor sodomiet heeft uitgemaakt.
Wilde sloot zich bovendien aan bij de esthetische, decadente beweing, l'art pour l'art en erg filosofisch. Ik heb stiekem nu eenmaal een zwak voor dit soort mannen, hoewel zij meestal uit Parijs kwamen. Wilde stierf er, dus dat telt ook.
Oscar Wilde is the author of The Picture of Dorian Gray a book that blew me away and is defo somewhere in the top of my favorites. This book is about Dorian Gray who's living a life full of sins without it reflecting on his appearance. Nor is he getting any older. While in his attic he keeps a picture that does show him how he should be looking, reflecting who he really is.
 I have to admit I have so far not read any other of his works. Though I did see an movie about
The Importance of being Ernest. Wilde's life is almost as interresting as his writings. Some of it portrayed in the Dutch Een Groene Bloem trilogy by Floortje Zwigtman. Especially the second book, Tegenspel tells about the trial of Wilde against Lord Queensberry in which Wilde accuses Queensberry of defamation for callin him a sodomite. 

"I can't go back to yesterday - because
I was a different person then."
En last but nog least, Lewis Carroll, of Charles Lutwidge Dodgson zoals hij eienlijk heet. Natuurlijk ook alleen vanwege één boek: Alice in Wonderland. Ik denk dat Alice één van de meest magische verhalen is die er zijn. Ik herinner me dat mijn ouders ooit eens zeiden dat Carroll waarschijnlijk speed ofzo had gebruikt toen hij dit boek schreef. Ja natuurlijk, het verhaal zit vol met gekke gebeurtenissen en wezens. Het leuke is dat er telkens referenties gemaakt worden naar allerhande dingen uit de maatschappij. Ik heb ooit de annotated versie gelezen waarin al deze referenties worden uitgelegd. Het is natuurlijk allemaal niet helemaal meer duidelijk, aangezien de maatschappij waaron Lewis Carol leefde inmiddels behoorlijk is verandert en dus niet Nederlands is.
And last, but not least Lewis Carroll or Charles Lutwidge Dodgson as his real name is. Ofcourse also only because of one book: Alice in Wonderland. I think Alice is also one of the more magical stories there is. I remember my parents saying he must have been on speed or some other drug when writing this story. And ofcourse, it's full of crazy events and creatures. Most fun is the fact that is makes references to all sorts of things in his society. I've once read the annotated version in which all these references and jokes are explaned. It gives you an insight into this man's wit, because half of these references are long lost, because we live at a different time (and place). 

Ik hoop dat dit wat inspiratie heeft opgeleverd. Probeer zeker eens een van deze schrijvers. Of, als je niet helemaal tevreden bent, één van deze:  Jane Austen, Emily of Charlotte Brönte, Mary Shelly, C.S. Lewis, William Shakespeare, Philip Pullman, A.A. Milne, of, of, of..
I hope this has been an inspiration. Definately try one of these writers. Or if you're not satisfied with just three writers you could also try out: Jane Austen, Emily of Charlotte Brönte, Mary Shelly, C.S. Lewis, William Shakespeare, Philip Pullman, or, or, or..

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen