maandag 13 augustus 2012

Musical Monday: Elvis Presley

Deze week, donderdag 16 augustus is het 35 jaar geleden dat Elvis is (of misschien niet helemaal) is overleden. En daar moeten we toch wel eventjes bij stil staan, want of je nu van zijn muziek houdt of niet, hij heeft wel een belangrijke indruk achter gelaten op het muzikale landschap.
This week, on thursday august the 16th it's been 35 since Elvis' dead (or his supposed death). And that is a moment we should stand still and think about this man. Because either you like his music or not, he had left an important impression on the musical landscape. 

Elvis werd op 8 januari 1935 geboren in Memphis. Hij begon zijn muzikale carriere in 1954. Tot op vandaag blijft hij de best verkochte solo-artiest in de Verenigde Staten met 189.2 miljoen verkochte platen. Zijn populariteit had hij te danken aan het feit dat hij zogenaamde 'witte' country & western muziek kon mixen met de 'zwarte' rythmn & blues. Hij is de enige artiest die het voor elkaar heeft gekregen om met hetzelfde nummer zowel nummer 1 te staan in de pop charts, de C&W charts en de R&B charts op hetzelfde moment. Daarnaast zal ook zijn charme en charisma hebben bijgedragen aan zijn populariteit, getuige de filmpjes van live optredens waar meisjes zichzelf schor schreeuwen en flauwvallen.
Elvis was born januari 8th 1935 in Memphis. He started his musical carreer in 1954. Until today he's the best selling solo artist in the United States with 189.2 milion sold records. His popularity was partyly because he could mix 'white' country & western music with 'black' rhytmn and blues. He's the only artist who had a song at the number once place of the pop charts, the C &W charts and the R&B charts at the very same moment. Apart from that, this charisma and charm will have had a big part in his popularity, as we can see on these video's where a lot of girls are screaming and fainting.Het leuke aan Elvis vind ik persoonlijk zijn vroegste werk, uit de jaren '50 en begin jaren '60. Niet alleen in de muziek, maar ook in de filmpjes die hiervan zijn zie je nog goed de verstijfde jaren '50 mentaliteit met colbertjes, achtergrond koortjes en het gebruik van typische instrumenten, zoals de contrabass. En daar staat Elvis dan tussen. Het is alsof je hem actief normen ziet doorbreken.
I like Elvis most because of his early work, from the '50s and the early '60s. Not only the music, but also the video's from this period give an impression of the stiff '50s mentality with those jackets, background singers and the use of typical instruments like a contra bass. And between this is Elvis. It's like you actively see him breaking down norms. Elvis overleed dus op 16 augustus 1977, thuis in Graceland. Velen geloven niet dat hij (toen) daadwerkelijk is overleden. Er zouden veel mensen zijn geweest die Elvis na zijn dood nog hebben gespot. Ook de spelfout  op zijn grafsteen (Aron ipv Aaron) geeft een hoop mensen het idee dat de man nog leeft. Hoe dan ook. Hij maakt geen muziek meer. En mocht hij nog leven, dan hoop ik dat hij inmiddels wel gelukkig is.
So, Elvis died august 16th 1977 in his home in Graceland. Many don't believe he actually is dead. There are a lot of people who supposedly saw him after his dead. And a misspelling of his name on his tombstone (Aron instead of Aaron) gives a lot of people the idea or hope his man is still alive. However the case, he does not make music anymore. And if it is true he still is alive, I hope at last he's happy now. Elvis Presley - Heartbreak Hotel (1956)


All images and info from: www.last.fm

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen