maandag 9 juli 2012

Musical Monday: Estrella Morente

Ik moet eerlijk bekennen dat ik éérst verliefd werd op de flamenco, en daarna pas op Sevilla. Toen ik dus voor de eerste keer in Sevilla was had ik twee doelen: 1. Een flamenco show bijwonen, en dan niet zo'n heel erg toeristische waarbij de vrouwen net iets te veel hun best doen om verleidelijk te dansen. En 2, naar huis gaan met een leuk CD'tje.
Nummer 1 bleek nog redelijk lastig. De beste flamenco ontstaat spontaan in één of ander café'tje. Maar we vonden een geschikte tussenoplossing in de vorm van een intiem optreden. En geheel toevallig troffen we op de terugweg een klein café'tje met jonge lui die samen muziek aan het maken waren en om de beurt hun danskunsten lieten zien. Dus daar dronken we ook nog wat, hoewel sommigen hun versierkunsten probeerden te tonen, die duidelijk van wat mindere kwaliteit was.
Doel nummer 2 werd gehaald in een multimedia dependance van het in Spanje immer grote warenhuis+ keten El Corte Ingles. Na wat doelloos rondlopen vroegen we raad aan een verkoopster, waarschijnlijk in een vreemde mix van Engels en Spaans (en waarschijnlijk ook een beetje Nederlands). Iets populairs wilde ik, iets wat nu helemaal in was. Ze gaf me een aantal opties. Ik koos uiteindelijk de CD Mujeres (vrouwen) van Estrella Morente, en rekende af zonder hem gehoord te hebben. Ach wat, soms zijn dat soort risico's leuk en spannend.
I have to admit I first fell in love with flamenco, and only after that with Seville. When I was in Seville for the first time I had two goals: 1. Visit a flamenco show, and not one of those tourist shows where the women are trying a bit to hard to be seductive. And 2, go home with a nice CD.
Number 1 appeared rather difficult. The best flamenco just arises spontaneously in one of the café's. But we did find something that was in between those two options. A nice, intimate show. Coincidentally we ran into one of those spontaneous gatherings on our way back to the hostel, in a little café with some young people who were making music together and showing one by one their dancing skills. So we went in and drank something, though some tried to impress me, while their seducing skills were of lesser quality.
Goal number 2 we achieved in a multimedia store from the large warehouse El Corte Ingles. After strolling a bit aimless through the store I asked one of the empolyees, probably in a rather strange mix of English and Spanish (and maybe some Dutch too).  I wanted something popular, something that was hot right now. She gave me some options. I chose the album
Mujeres (women) by Estrella Morente, and played without even listening to it. Ah well, sometimes little risks like these are exiting and fun. 

Cover van Mujeres
(Bron: last.fm)
Het is overigens vreemd hoe de flamenco in Sevilla leeft. Hier in Nederland heb je van die patsers in hun golfjes met open ramen, zij draaien harde trance of rap of iets dergelijks. Daar draaien diezelfde macho's flamenco. Even hard als hun leeftijdsgenoten hier. Flamenco artiesten nemen bovendien videoclips op, en deze worden op MTV getoont, naast die van de supersterren uit Amerika.
In April is er de Feria de Abril, waar enkele weken de gehele stad in het teken van de flamenco lijkt te bestaan. Ik ben er nooit geweest (maar staat op het doen-voordat-ik-dood-ga lijstje), maar mijn lieve zusje heeft het wel eens mee mogen maken. Was leuk hè?
It is, by the way, rather stange how much flamenco is part of Sevillan live. Here in the Netherlands we have those bragging boys in their cars with open windows, playing loud trance of rap or something like that. There these same kind of boys play flamenco. Just as loud as their peers here. Flamenco artists also record music video's that are being played on MTV, between those superstars from the United Stated.
In april there is the Feria de Abril, in which for several weeks the entire city in flamenco. I have never been there (but it's on my to-do-before-I-die list) but my sweet sister has. Was fun, right?
(Bron last.fm)

Maar goed, Estrella Morente dus. Thuis bleek het een super goede keus. Ik ben nog steeds weg van dit album. Estrella Mortente is overigens niet zomaar iemand die een flamenco CD'tje opnam. Ze stamt uit een familie waar generaties lang brood verdienden met de flamenco. Vader Enrique Morente is een bekend flamenco gitarist. Moeders was bijvoorbeeld een bekend flamenco danseres.
So, Estrella Morente. At home my purchase turned out to be a well made choice. I still love this album. Estrella Morente isn't just any flamenco artists, recording an album. She's a daughter from a family who's been making a living out of flamenco for generations. Her father Enique Morente is a well known flamenco guitar player. And her mother was a famous dancer.  Estrella Morente Zambra, van het album Mujeres.&nbsp:

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen