maandag 16 juli 2012

Musical Monday: Björk

Toen Lief zag dat ik IJsland had gekozen voor mijn Around the World post van zaterdag verdacht hij me ervan dat ik deze keuze had gemaakt om iets over Björk te kunnen schrijven. Dat is natuurlijk niet zo, maar ik neem deze kans natuurlijk wel graag aan. Al is Björk niet de enige kandidaat als het over IJslandse artiesten gaat. Ik ben bijvoorbeeld ook weg van de muziek van Emiliana Torrini, maar goed, dat bewaar ik dan maar weer voor een volgende keer.
When Lief saw I had chosen Iceland for my Around the World post saturday he suspected me for making this choice to be able to write something about Björk. This ofcourse is not true, but I do like to take this opportunity. Though Björk is not the only candidate when writing about musical Iceland. I for instance, also love the music from Emiliana Torrini, but well, I'll save that for another time.

Het meest bekende nummer van Björk is zonder twijfel It's oh so quiet. Toen dit lied uitkwam, ergens in de jaren '90 was er ooit eens iemand die het hele album van Björk aanraadde aan mijn moeder. Maar ik herinner me dat ze de CD inderdaad van de bieb leende en er niets aan vond. Ik moet eerlijk bekennen: ik kan me van dat album weinig herinneren. Maar ja, smaak groeit en verandert. En toen ik eenmaal rijp was voor Björk, had ik gelukkig nog wat nieuwe albums om ook mee kennis te maken.
Best known song by Björk has to be It's oh so quiet. When this song was released, somehwere in the ninetees, there was a person who recommended the entire album to my mother. But I remember her getting it from the library and not liking it at all. I have to admit: it didn't make any impression on me either. But hey, taste grows and changes. And when I was ready for Björk I luckily had quite a few albums to get to know. Björk is geboren en getogen in Reykjavik. Haar carriere begon toen een muziekleraar een opname van haar naar een nationaal radiostation stuurde, waar het werd uitgezonden. Op deze uitzending reageerde het platenlabel Falkinn en in 1977 werd zo het eerste album Björk uitgegeven, en werd een nationale hit, maar werd nooit uitgebracht buiten IJsland. In de jaren '70 werd Björk enorm geïnspireerd door punk en ze deed mee in diverse bandjes, waaronder de Sugarcubes. Pas in de jaren '90 ging ze weer solo. Ze verhuisde naar London en liet zich inspireren door de daar populaire house en dance muziek. Hier nam ze haar tweede album op, getiteld Debut. Dit album werd een enorm succes en luidde het begin van een succesvolle en veelzijdige carrière in.
Björk was born and raised in Reykjavik. Her carreer started when a music teacher send in a recording of hers to a national radiostation. They aired this recording, causing record label Falkinn to get into touch with Björk. In 1977 her first album titled Björk was released. This album did become a national hit, but it was never released outside of Iceland. In the seventees Björk got inspired by punk and she played in several punk bands, like the Sugarcubes. Only in the ninetees she went solo again. She moved to London and got inspired by house and dance music. Here she recorded her first album, called Debut. This album became a huge succes and ment the beginning of a succesfull and versatile carreer.De muziek van Björk is in een woord te omschrijven: apart. Ik geloof niet dat er iets is waarmee Björk te vergelijken is. Haar aparte, lijzige stemgeluid, de lange uithalen en de mix van verschillende muziekstijlen is uniek. Ik begrijp dat je er misschien van moet (leren) houden. Maar dat is de moeite waard.
Björk's music can be described by one word: distinct. I don't think there is anything you can compare Björk to. Her special, drawling voice and the mix of various musical genre's are unique. I do understand maybe you need to (learn to) appreciate it. But it's worth the trouble.

Björk - Isobel. From the ablum Vespertine. 


All pictures and background info from www.last.fm

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen