maandag 4 juni 2012

Musical Monday: Billy Tipton

Ik doe nu al een tijdje onderzoek naar homoseksualiteit in boeken voor jongvolwassenen en daarom ook naar homoseksualiteit in het algemeen. Tijdens mijn research ben ik me steeds meer bewust aan het worden dat we in een maatschappij leven waarin erg strikte gender normen bestaan. Normen waarvan we ons waarschijnlijk helemaal niet bewust zijn dat we deze hanteren. Er is een interessante onbalans tussen de manier waarop ik vind dat dit eigenlijk erg raar is en de manier waarop ik zelf ook leef volgens deze normen. Ik ben nog niet helemaal bewust wat mijn mening nu eigenlijk is. Misschien omdat veel van deze normen gewoon de manier is waarop de maatschappij werkt en we er eigenlijk niet zoveel aan kunnen doen.
For a while now I've been researching homosexuality in young adult books and therefore homosexuality in general. During my research I've been realizing more and more that we live in a society with very strict gender norms. Norms that we might not even realize we hold. There is an interesting imbalance between the way I think this is odd and the way I myself live by these norms. I'm not yet fully aware of what my opinion actually is. Maybe, because lots of these norms are just the way society works and there is not much we can do about it. 

Studio pictures, taken only one year apart


Dat is ook waarom ik erg blij was toen ik van Lief hoorde over de geheime sekse van Billy Tipton, een beroemde jazz-pianist. Billy was eigenlijk een vrouw, geboren als Dorothy Lucille Tipton in 1915. Ze vond dat haar gender haar in de weg stond, aangezien ze niet mee mocht doen met de fanfare op haar school omdat ze vrouw was. Dus kleedde en gedroeg ze zich als een man om haar eigen muzikale carriere toch te kunnen starten. Tipton had vijf vaste relaties met vrouwen en startte uiteindelijk een eigen gezin met één van hen door kinderen te adopteren. Er wordt beweerd dat deze kinderen tot aan Tiptons dood nooit wisten dat hun vader eigenlijk een vrouw was.
This is why I was very happy to learn from Lief about the secret gender of Billy Tipton, a famous jazz pianist. Billy was actually a woman, born by the name of Dorothy Lucille Tipton in 1915. She found her gender a problem, since she wasn't allowed to join the marching band at her school for being female. So she dressed and acted like a man and started a music career anyway. Tipton had five long term relationships with women and actually started a family adopting children. It is said that those children never knew Tipton to actually be a woman.

Billy and Kelly with their first adopted son, John, 1963


Tegenwoordig is Tipton bekender door het feit dat hij eigenlijk een zij was, dan voor zijn muziek. Youtube en andere videoservices hebben maar weinig liedjes. Er is wel een leuke website waar je gratis liedjes kun luisteren van de twee albums van The Billy Tipton Trio.
Nowadays Billy Tipton is more widely known for the fact that he actually was a she, than for his music. Youtube or other services only stream limited songs. There is however a great website where you can download for free the songs from the Billy Tipton Trio albums for free. 

De vraag die bij mij opkomt, is hoe moeilijk is het om je voor te doen als een man? Is een man daadwerkelijk zoveel anders dan een vrouw? Hoe ver moest Tipton gaan? Was het een kwestie van broeken aantrekken en het haar afknippen? Of was het meer? En in welke mate was Tipton een man? Zou Tipton anders zijn geweest als gezinsmens, vrouwelijker, dan Tipton als muzikan die man moest zijn? En toch, maakt het uit als we het hebben over de muziek?
Questions that arise are: is it difficult to pretent you're a man? Is a man really that much different from a woman? How far did Tipton have to go? Was it a just putting on some pants and cutting  his/her hair short? Or was it more? In what way was Tipton a man? Would Tipton have been different as a familyperson, more female, than Tipton the musician who had to be a man? Yet, in music, does all this really matter?

Pictures from here

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen