woensdag 13 juni 2012

As seen on TV; Tudors

Als ik bezig ben met handwerken, zit ik ook altijd iets te kijken. Een film, of nog liever een aflevering van een serie. Die spaar ik lekker op, zodat ik in één keer achter elkaar een aantal afleveringen kan kijken. Het liefst alle seizoenen achter elkaar. Ik kan eigenlijk niet meer handwerken zonder iets te kijken. En andersom kan ik niets kijken zonder ook met mijn handen bezig te zijn.
Ik vind het leuk om een paar van die series hier ook even onder de aandacht te brengen. En ik ben natuurlijk enorm nieuwsgierig naar jullie mening van deze series. En naar tips voor nieuwe dingen om te proberen.
Always when I'm crafing, I also watch something. A movie, or rather an episode of a TV serie. I wait until I can watch several episodes after another. Sometimes I wait until I can watch one or even all seasons after another. I can't craft without having something to watch simultaniously. And I can't watch without being buisy with my hands.
I'd like to share some of these shows with you here. Ofcourse I am very interrested in your opinions. And I also like new ideas for series to watch. 
Een paar weken geleden begon ik met de Tudors. Inmiddels heb ik alle vier de seizoenen van deze serie verslonden. In het begin komt het verhaal moeizaam op gang. En dat is ook niet zo gek. Het lijkt wel alsof de makers van de serie alles aan bod willen laten komen van het rumoerige leven van koning Henry VIII van Engeland. En dat was nogal wat: God, macht, liefde en seks en dat allemaal tegen een prachtig decor en met de mooiste kleding. De serie laat zien dat, hoewel je niemand de martelingen, onthoofdingen en andersoortige executies wenst, niemand eigenlijk onschuldig is.
A few weeks ago I started watching the Tudors. Meanwhile I have finished all four seasons. The beginning is a bit slow and that's not so strange. It looks like the producers of this show wanted to show everything of King Henry VIII's life. And that is a lot: God, power, love and sex and all that in a magnificent scenery and with the most beautiful outfits. The serie shows, though you'd never wish for any torture, beheading and other kinds of executions, no one is really innocent.

Natalie Dormer as Queen Anne Boleyn
Johnatan Reyes Meyers zet op indrukwekkende wijze Henry VIII neer. Zelfverzekerd, arrogant, wispelturig en een tikkeltje imbiciel. Maar ook elegant en koninklijk. Dat Henry VIII in het echt waarschijnlijk wat minder charmant was dat zie ik graag door de vingers. Want zeg nou zelf, zo'n veel te dikke lelijkerd, met etterende wonden die ervoor zorgen dat hij niet meer kan lopen, blind door diabetes, lijdend aan syfilis en paranoide, depressief en gewelddadig als Henry VIII in het echt was is niet prettig om naar te kijken. En maakt de seksscenes nogal ongeloofwaardig en afstotend.
Johnatan Reyer Meyers plays an impressive Henry VIII. Confident, arrogant, fickle and a tat insane. But also elegant and kingly. That the real Henry VIII was rather less charming I don't really mind. Because, hey, such an fat ugly person, with ulcerous wounds that made him unable to walk, blinded by diabetes, having syphilis and being paranoid, depressed and violent as Henry VIII just isn't that nice to look at. And it makes the sex scenes rather implausible and repulsive.  

Joss Stone as Queen Anne of Cleves 
Misschien is het gewoon vanwege de combinatie geschiedenis (ik heb een zwak voor koningshuizen geschiedenis) en de costuums dat ik niet kon stoppen met kijken. Maar ik denk dat de vele prijzen die de serie heeft gewonnen ook wel iets zegt. Heb jij de serie gezien? Wat vond je? En wie was je meest favoriete personage? Mijne? Prinses Mary. Tot het moment dat ze plezier kreeg in de onthoofding van de protestanten dan.Maybe it's just because of the combination of history ( love the history of royal families) and the clothing that I wan't able to stop watching. Though I think the many prizes this series has won tells something also. Have you seen it? What did you think of it? And who was your most favorite character? Mine? Princess Mary, until the moment she started to enjoy the beheading of protestants that is. 
Sarah Bolger as Princess Mary Tudor

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen