zondag 20 mei 2012

Tuin update: Gast

Okee, ik schaam me een beetje om dit te moeten laten zien. Vorig jaar heb ik een hele tijd niets aan mijn tuin kunnen doen. Precies de periode dat het veel regende en af en toe de zon scheen. Dus alles groeide enorm hard, en helaas was dat voornamelijk het onkruid. En daarna is het hard bijwerken, maar dan voornamelijk de stukken waar wel plantjes staan. Dit stukje is tussen mijn kasje en de heg en heeft daarom veel schaduw. Er is daar heel wat lang gras gegroeid. Ik ben er nu bijna aan toe om het weg te halen. In dit stukje kwam ik vorige week een gast tegen.
Allright, I am a little ashamed to have to show you this. Last year I wasn't able to tend to my garden for a while. Right in the period where it rained a lot and sometimes the sun shone. So everything grew rather rapidly, unfortunatelly most that grew were weeds. And after that it's working hard to get everything neat again. Mostly I did this at the parts where also stood some vegetables. This part of my garden is in between my greenhouse and the hedge so it has a lot of shadow and I don't plant much there. Very long  grass has grown there. I'm almost ready to get rid of it. Last week I met a guest in this part.


Hij is niet heel duidelijk te zien. Maar het is een kikkertje. Hij heeft het kennelijk wel naar zijn zin daar, want ik had hem al eerder zien weghupsen. De buurvrouwen hebben een klein vijvertje in hun tuin, en ik denk dat de combinatie van het water dichtbij het het hoge gras waar het lekker koel en eigenlijk bijna altijd nog vochtig is, een perfecte combinatie voor hem is. Sinds ik dat gras aan het weghalen ben zie ik hem helaas niet meer. En ik hoorde de buurvrouwen ook al zuchtten dat ze hem niet meer hadden gezien.
It isn't a very clear picture, but it's a frog. He likes this spot, because I've seen him hop away some time before. The neighbours have a little pond in their garden, and I think the combination of the water close by and the tall grass where it's cool and almost always a little humid, is the perfect combination for him. Since I have started to pull out the grass I haven't seen him since. And I heard the neighbours complain also that they hadn't seen him in a while. 

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen