maandag 14 mei 2012

Musical Monday: Backstreet Boys

Ik heb lang nagedacht hoe ik een heel decennium kan vangen in één artiest of groep. Maar ik heb besloten dat dat niet kan en dus zal ik al het andere in het hoekje misschien-een-andere-keer stoppen en me focussen op de groep die voor mij speciaal was in de jaren '90. En jammer genoeg voor sommigen van jullie, dat waren de Backstreet Boys.
I've been thinking a lot about how to capture an entire decade into one single artist or group. But I've deceided that that's just impossible and so I will be leaving eveything else to maybe-some-other-time and focus on the one group that's been most special to me during the '90s. And unfortunately for some of you, that was the Backstreet Boys.

Jeetje die Boys waren cool. In hun eerste singel getitelt Get Down deden ze allerhande coole dansjes terwijl ze op een of andere discobal stonden en terwijl ze de aller coolste kleren ooit aan hadden. Het was aan aanstekelijk nummer, en ik denk dat daarmee alles wel gezegd is. Het is altijd net nummer met de saaise tekst ooit (get down, get down and move it all around - echt waar?). Hoewel het denk ik een pluspunt was voor mij dat mijn engels niet verder ging dan een 'hello' en dat het me eigenlijk niet zoveel kon schelen. Wat ze ook mochten zingen we dansten op hun muziek en deden hielden playback optredens (zelfs voor de gehele school).
Damn those Boys were cool. In their first single titled Get Down they'd do all cool sorts of dance moves while standing in some kind of discoball, while wearing the coolest clothing every. It was a catchy song, and I think that's all there is to it. It's also the song with the most boring lyrics every (get down, get down and move it all around - really??). Though I think it was a plus that my English extended no further then 'Hello' and that I didn't really care. Whatevery they might have sung we'd dance on their music and do lip-syncing performances (even before the entire school). 

yes ladies, start drooling now
bron: last.fm

De Backstreet Boys leerden me dat idolen bestonden. En dat meisjes verliefd konden worden op iemand die ze alleen van het televisie scherm kenden. Hoewel ik denk dat het voor mij slechts een vervanging was van de Disney films die ik zo geweldig had gevonden, maar waar ik een beetje te oud voor werd. Mijn vriendinnen en brusjes en ik discussieerden over welke Disney karakters we het leukste vonden, nu discussieerden we wie we de leukste Backstreet Boy vonden. Mijn favoriet was Brian en hoewel ik ongeveer overal opschreef I heart Brian, deed ik dat niet echt. Ik snapte dat allemaal nog niet echt. Op de een of andere manier vond ik hem gewoon net wat cooler dan de rest.
The Backstreet Boys taught me that idols exitsted. And that girls could fall in love with someone they knew only from their television screen. Though I think it was just a replacement for the Disney movies I loved before, but was starting to outgrow. My friends and siblings and I would discuss about the character from the Disney movies we thought were best, now we'd discuss who was our favorite Backstreet Boy.  Mine was Brian, and although I used to write I heart Brian about everywhere, I actually didn't. I didn't quite get that stuff yet. Somehow I just thought he was a bit cooler than the other four.

Backstreet Boys, Everybody
(I have to confess, I still love this one)Wat informatie over de boys:
De Backstreet Boys bestaat uit de groepsleden Brian, AJ (Alexander Jamers), Nick, Howie en Kevin. Hoe hun groep precies tot stand kwam is een beetje wazig, er staat niets over op het internet. Maar ik herinner me iets dat ze een groep vormden omdat ze dat leuk leek. Terwijl Brian als laatste lid erbij gevraagd werd omdat ze voelden dat er nog iets miste. Brian zelf had weinig aspiraties om van muziek zijn werk te maken, maar deed toch maar mee. Alle leden waren nogal jong toen ze begonnen, Nick was met slechts 16 jaar levenservaring de jongste.
Na hun eerste album Backstreet Boys verschenen de albums Backstreet's back en Milenium. Na dit derde album bezocht ik hun concert, samen met mijn moeder, mijn zusje, een vriendin van mijn zusje en haar moeder. Ik geloof dat mijn moeder zich van dat concert alleen nog honderden gillende meisjes herinnert. En de pijn in haar oren hiervan.
A little info on the boys:
The Backstreet Boys consist of group members Brian. AJ (Alexander James), Nick, Howie and Kevin. How their group came to be is very much unknown on the internet right now, though I remember them just forming a group because they liked it, asking Brian as the last member because they felt they needed a man extra. Brian though didn't really aspire a musical carreer but joined anyway. All members were rather young when their debut album was released, with Nick the youngest with his mere 16 years of life experience. After their first album Backstreet Boys, they released the albums Backstreet's back and Milenium. After this third album I was able to watch their concert in Amsterdam, together with my mother, my sister and a friend of my sister  and her mother. I believe the only thing my mother remembers from that show are the thousands of girls screaming and the pain in her ears because of this.

Na dit album namen ze verschillende pauzes door allerhande redenen zoals drugs en alcohol verslavingen, solo projecten en het opstarten van een gezinsleven. Tegenwoordig bestaat de groep uit 4 leden. Kevin verliet de groep omdat hij zijn eigen projecten wilde opstarten. Op dit moment touren ze samen met The New Kids on the Block in hun gezamelijke NKOTBSB tour.
After this album they've been on hiatus off and on, with all kinds of issues like drugs and alcohol abuse, solo projects and family life. Nowadays the group has only 4 members left. Kevin left to do his own thing. Currently they're touring with The New Kids on the Block in their NKOTBSB tour. 

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen