vrijdag 4 mei 2012

Dodenherdenking

Vandaag is het dodenherdenking. De tweede wereldoorlog is altijd een periode geweest waar ik veel over nadacht. Ik had ontzag voor alle verhalen, die me zowel intrigeerden als afstootten. Rond 4 en 5 mei, mede door alle films op televisie, droomde ik vaak dat ik in een concentratiekamp zat of opgejaagd werd door mensen die me dood wilden hebben. Ik hoop dat ik slaap vannacht.
Today it's Rememberance day. The Second World War has always been a period I thought about frequently. I was awed by all the stories, that both intrigued and repelled me. Around may 4th and 5th (liberation day), partly because of all those movies shown on TV, I used to dream I was in a concentrationcamp or was being hunted down by people who wanted me dead. I hope I will be able to sleep tonight. Deel van mijn interesse met de oorlog kwam door Anne Frank. Ik denk niet dat ik met woorden kan uitleggen hoeveel het dagboek van Anne Frank mij destijds heeft gedaan. Laatst herlas ik het, als schoolopdracht, en besloot er een paper aan te wijden.
Part of my interrest in the war was because of Anne Frank. I don't think I can put into words how much the diary of Anne Frank ment to me back then. Not so long ago I reread it, as an assignement  and decided to write a paper about it. 

Be brave, become a Stormer

Inmiddels heb ik geaccepteerd dat iets wat de meeste mensen als een 'zwarte pagina' uit de geschiedenis beschouwen ook zijn mooie en aantrekkelijke kanten heeft, voor iemand die er anno 2012 naar kijkt. In de Verenigde Staten bloeide in de jaren '40 de economie en daardoor de cultuur. En die oorlogspropaganda, heeft stiekem ook wel iets esthetisch.
Now I have accepted that what most people call 'a black page' in history, also has its beautiful and pleasing sides, for someone who looks at it from 2012. In the United Stated the economy was blooming, and because of it culture also grew. And those war propaganda, secretly has some aesthetic value too. 
Mother, is thát the second front daddy has
spoken about so often?

De meeste posters komen van www.hbpbunkerforum.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen