zondag 29 april 2012

The New World

Gisteren heb ik weer eens Titanic gekeken. Ik moest er de laatste tijd weer erg veel aan denken. Natuurlijk omdat de film sinds kort weer in de bios draait, maar dan in 3D. Maar ook omdat ik zojuist het boek Wij, twee jongens van Aline Sax uit heb. Een prachtig boek dat speelt in de begin jaren van de 20ste eeuw. Het gaat over de Belgische Adriaan die met zijn familie naar Amerika vertrekt in de hoop op een beter leven. Onderweg worden zijn familieleden om allerhande redenen geweigerd waardoor hij uiteindelijk alleen (en bestolen trouwens) in New York aankomt. Na enige tijd ontfermt de Amerikaanse Jack zich over de verloren Adriaan. Tussen de twee ontwikkelt zich een liefdesrelatie die prachtig is verwoord.
Yesterday I once again saw Titanic. I have been thinking about that movie for the last few days. Ofcourse, because it's been in the cinema's once again, now in 3D. But also because I just read Wij, twee jongens, by Aline Sax. A beautiful book that's situated in the eary years of the 20th century. It's about the Belgian Adriaan that leaves for America with his family in the hope for a better life. On their way his familymembers are denied passage or entrance to New York, so he ends up all alone (and robbed by the way) in New York. After some time the American Jack takes care of the lost Adriaan. The two get involved in a love relationship, that is beautifully written. 


Zoals je kan zien aan de voorkant, al die schepen leken wel een beetje op elkaar. En niet alleen het enorme gevaarte, de schoorstenen en de massa's mensen die ze vervoerden. Ook het soort mensen dat erop zit. Sax beschrijft de overtocht uitvoerig. Net zoals in Titanic komt het verschil tussen de klassen duidelijk naar voren. In tegenstelling tot Titanic is dit beeld niet heel erg romantisch.Een leeg dek, zoals dit in Titanic te zien is, bijvoorbeeld bij de "I'm the king of the world"-scene, zal je je in dit boek niet voor kunnen stellen.
As you can see by the cover, all these ships look somewhat similar. And not only because it's huge, the giant chimney's and the large amount of people they are carrying. But also the kind of people that are on it. Sax describes in detail the passage. Just like in Titanic you can see the differences in class. Though in contrast to Titanic this image isn't as romantic. An empty deck, just like in Titanic, in for example the "I'm the king of the world"-scene, you'll not be able to imagine in this book. Toch was het leuk om Titanic weer te zien. Toen ik 10 jaar was en nog op de basisschool zat waren we met alle meiden van de klas helemaal gek van de film. Het was volgens mij de eerste film die ik zag waarin zoo'n heftige romantische liefde naar voren kwam. Het was heerlijk dramatisch, van de bijna zelfmoord van Rose tot aan het moment dat Jack overleden is en met een blauw gezicht de diepte van de oceaan in verdwijnt. En al die chique, die pracht en praal van de eerste klas, die zagen we stiekem ook wel zitten. Dat begon al bij de scene waarin we (de jonge) Rose voor het eerst te zien kregen terwijl ze uit de auto stapt en vanuit een enorme hoed naar de Titanic kijkt. Titanic was ook de eerste film waarin de liefde bedreven werd, of waarin ik een naakt lichaam zag. En, ik hoef het waarschijnlijk niet zo duidelijk te benoemen: Leonardo was mijn eerste teen-idol en zijn afbeeldingen hingen in grote kwantiteit in mijn kamer.
Though it has been fun to see Titanic again. When I was about 10 years old and still in elementaryschool all the girls of my class were crazy about this movie. I think this was the first movie I ever saw that told about such a romantic love. It was lovely dramatic from Rose's alsmost suice until Jack passed away and floaths, blue faced, into the depths of the ocean. All that chique, the pomp and circumstance from the first class, we did like too. This started in the scene where we're seeing (young) Rose for the first time, when she steps from the car and looks up to Titanic from underneath a giant hat. Titanic also was the first movie I saw people make love, or in which I saw a naked body. And, it is probably redundant to mention: Leonardo was my first teen idol-crush. His images adored my room in great quantity.

Ik moet eerlijk zeggen dat het onderwerp me sindsdien altijd heeft gefascineerd. Alle redenen waarom het onzinkbare schip uiteindelijk toch naar de zeebodem verdween zijn even interessant. Naar mijn idee was het een combinatie van vette pech en menselijke overmoed.
I have to admit that the subject of the movie had fascinated me ever since. All reasons why the unsinkable shop still ended up on the bottom of the ocean are interresting to me. In my opinion it was a combination of sheer bad luck and human overconfidence. 

Overigens kwam Lief een paar dagen geleden met dit artikel aan, waarin melding wordt gemaakt van het boek The Wreck of the Titan, waarin min of meer het verhaal van de Titanic al word verteld. Het boek kwam uit in 1898. Voor een ieder die nu niet snapt wat ik bedoel en voor een ieder die gewoon wat freakin' weird stuff wil lezen, klik even op het linkje.
By the way, Lief showed me this article a few days ago, in which they tell about the book The Wreck of the Titan, in which more or less the story of the Titanic is told already. The book was published in 1898. And for all of you who don't understand now what I am telling you, and for all of you who just like to read some freakin' weird stuff, click the link.


Gelukkig ging het Adriaan iets beter af. Ookal vond ook hij een onmogelijke en verboden liefde. Ze eindigden in elk geval niet in een grote plas ijskoud water. 
Luckily for Adriaan his story ends somewhat better. Despite the fact he also found a forbidden, impossible love. At least they didn't end up in a big icy pool of water. 2 opmerkingen:

  1. Wat kun je toch mooi vertellen over de onderwerpen die je kiest!

    De eerste 'grote mensen film' die mocht zien in de bios was Saturday Night Fever, met Johan Travolta, toen ik twaalf jaar oud was. Wat voel je je dan ineens groot ondanks dat je heel veel dingen helemaal nog niet begrijpt.....

    (Overigens ben ik weer aan het bloggen bij Wordpress)

    BeantwoordenVerwijderen
  2. Ik vond het boek van Aline Sax ook prachtig. Het was het eerste boek dat ik las waarbij ik me in kon leven in een homosexuele relatie.En ik geloof dat ik het nog altijd het mooiste vind over dat onderwerp. De film Titanic zag ik nooit.

    BeantwoordenVerwijderen