donderdag 22 maart 2012

Tranen II


Sommigen hebben zich misschien afgevraagd waar de post van gisteren nu eigenlijk helemaal over ging. Waarom zou ik een herinnering delen die toch enigszins privé is?
Gisteren las ik een boek dat mij tranen bezorgde. Ja, tuurlijk het is een mooi boek. En ja, tuurlijk de inhoud is verdrietig. Maar toch was ik nogal verbaasd van mijn eigen reactie. ik kan me niet herinneren dat er veel boeken zijn geweest die zo'n impact op mij hadden en die er daadwerkelijk voor zorgden dat ik moest huilen. Afgezien dus van dat boek, het boek dat ik uitlas terwijl ik eigenlijk had moeten liggen slapen.
Some of you might have wondered what yesterdays post was all about. Why would I share a memory that is rather private?
Yesterday I read a book that brought tears to my eyes. Yes, it is a beautiful book. And yes, the content is sad. But still I was a little surprised by my own reaction. I can not remember many books that had such an impact and really made me cry. Apart from that book, the book I finished while I should have been asleep.

 

En dus wil ik vandaag iets zeggen over het boek Gebr. van de Nederlandse auteur Ted van Lieshout. Het boek is geschreven als een dagboek. Luuk begint te schrijven in het dagboek van zijn broer (Marius) en al snel kom je te weten dat Marius is overleden. Luuk heeft het dagboek van zijn broer uit diens slaapkamer gepakt omdat zijn moeder had aangekondigd Marius zijn spullen te willen verbranden, als een soort van afsluiting. Luuk wil echter niet dat de gedachten van zijn broer verdwijnen. En dus begint hij in het dagboek te schrijven, om ervoor te zorgen dat het dagboek ook iets van hemzelf wordt, waardoor zijn moeder geen recht meer heeft om het te verbranden. Al snel begint Luuk ook de gedeeltes te lezen die zijn broer heeft geschreven (die eveneens zijn opgenomen in de tekst) en hij schrijft opmerkingen bij de gedachten van Marius. Hierdoor ontstaan een prachtig en subtiele vertelling van de relatie tussen de twee broers.
So today I would like to say a thing or two about the book Gebr. by the Dutch author Ted van Lieshout. The book is written like a diary. Luuk starts writing in his brothers (Marius) diary and very soon you find out that his brother is dead. Luuk took the diary from his brothers room because his mother had announced she was going to burn all Marius' stuff, as a form of closure. But Luuk doesn't want his brothers thoughts to dissapear. And so he starts writing in it, making sure the diary becomes something of himself as well, giving his mother no right to burn the diary. Very soon Luuk starts reading the entries Marius made in the diary too, adding comments to the thoughts of Marius. This gives a very beautiful, subtle telling of the relationship between the  two brothers. 

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen