maandag 26 maart 2012

Musical Monday: The End Times Spasm Band

Zo groot als de wereld is, zo divers is de muziek die op deze wereld bestaat. In Musical Monday probeer ik een stukje van mijn wereld te laten zien, door muziek. Mijn muziek. Muziek die iets bij mij teweeg brengt.
As large as the world is, as diverse is the music that exists in this world. In Musical Monday I will try to show a piece of my world, with music. my Music. Music that moves me. 


'Hier' zei lief terwijl hij op verzenden klikte. 'Nu heb je iets om over te bloggen maandag'. In mijn inbox arriveerde een nieuwe e-mail met de link naar deze website. En nu ben ik dus verplicht om te bloggen over The End Times Spasm Band.
'Here' Lief said while pressing the send-button. 'Now you've got something to blog about on monday.' In my inbox an new e-mail arrived, containing the link to this website. And so now I am obligated to blog about The End Times Spasm Band.


Veel over deze band kan ik ook niet vertellen. Ik ken ze dus ook nog maar net. Maar ik werd wel meteen verliefd op hun sound. En behalve dat ik hun muziek wil delen (die je dus kunt luisteren op de website), wil ik ook nog een uitspraak delen, die gebezigd werd door Bart, die de naam uitzocht voor de band: 

I do not have a lot to tell about the band. I too have only just heard of them. But I fell in love with their sound right on. But besides from sharing their music (you can listen it from the website), I'd like to share this quote with you, that's been said by Bart who chose the name for the band:  

"I’m not a believer, but I enjoy learning about mystery cults and secret societies. The idea of an end to history has always intrigued me. These kinds of beliefs reveal a lot about what people think it means to be human, to live within a society. I wanted a band name with a bit of mystery to it, so that’s what I reached for.”

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen