maandag 5 maart 2012

Musical Monday: The Andrew Sisters

Zo groot als de wereld is, zo divers is de muziek die op deze wereld bestaat. In Musical Monday probeer ik een stukje van mijn wereld te laten zien, door muziek. Mijn muziek. Muziek die iets bij mij teweeg brengt.

As large as the world is, as diverse is the music that exists in this world. In Musical Monday I will try to show a piece of my world, with music. my Music. Music that moves me. 


Als we het hebben over de jaren veertis (en vijftig) is er een groep die zeker genoemd zou moeten worden: The Andrew Sisters. Zoals beschreven op hun eigen website, deze drie zingende zussen waren in de jaren 1940 de best verdienende podium act van de Verenigde Staten. Maar ook buiten hun thuisland waren ze bekend en populair. Wikipedia heeft het over bootlegs met hun muziek die speciaal voor de Duitse soldaten gemaakt werden.
If we're talking about the fourties (and fifthies) there is one group that no one should fail to mention: The Andrew Sisters. As descibed on their own website, the three singing sisters were during the 1940s the most profitable stage attraction of the United States. But also outside their homeland they were known and popular. Wikipedia mentiones bootlegs made for German soldiers with their music.

 

De sound van de Andrew Sisters reflecteert in hoge mate de sfeer die ik typisch vind passen bij de fourties in de Verenigde Stated. Gekarakteriseerd door optimisme, grote betekenis voor het gezin en een tot bloei komend consumerisme. De muziek van The Andrew Sisters reflecteerd dit. Het is altijd vrolijk, optimistisch in zijn teksten en gebruikt typische vrolijke woorden als boogie woogie en chatanooga. Om nog wat sfeer toe te voegen: de meeste van hun liedjes zijn stevig gezet in zijn actualiteit. Ze zingen over de oorlog, de troepen en de overwinning die ontegenzeggelijk er aan zit te komen.
The sound of The Andrew Sisters reflects highly the sphere I think is typical of the fourties in the United States. Characterized by optimism, high family values and a blooming consumerism. The music of the Andrew Sisters reflects this. It's always cheerful, optimistic in it's lyrics and use typical happy words as boogie woogie and chatanooga. To add to the sphere, some of their songs are set firmly in it's actuality. Singing about the war, the troops and the victory that's undoubtably to come. The Andrew Sisters - Rum and Coca Cola

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen